Tabellen visar snittlön och sammanlagd procentuell löneökning 2014–2019 för anställda inom kommuner och regioner.

Yrkesgrupper med störst procentuell löneökning kommer först. Yrkesgrupper med färre än 100 anställda totalt inom kommunerna och regionerna har sorterats bort.

LO-yrken är fetmarkerade och understrukna.

I vissa yrken har det skett stora förändringar i antalet anställda genom omorganiseringar sedan 2014 vilket kan påverka löneökningen. Yrken där antalet anställda ökat eller minskat med mer än 50 procent har markerats med en asterisk (*)

Det går att söka efter ditt yrke i rutan högst upp. Du kan även sortera kolumnerna genom att klicka på dem längst till höger.