Personer med allvarliga sjukdomar och tillstånd som gör dem extra smittkänsliga under coronapandemin fick i somras besked om att de kan söka ersättning om de inte kan jobba.

Även en begränsad grupp anhöriga fick rätt till pengar. 

Men de har bara kunnat söka för perioden 1 juli till 30 september, något som intresseorganisationer kritiserat.

Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen ska ändra sig så att personer i riskgrupper kan söka ersättning även för perioden före 1 juli. 

Under de senaste veckorna har frågan om vad som ska hända efter den 30 september aktualiserats. 

”De som berörs undrar över fortsättningen. Tiden är ute, regeringen måste ge svar”, skrev Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, nyligen i ett pressmeddelande. 

När Arbetet kontaktar socialminister Lena Hallengrens (S) pressekreterare Sofia Brändström säger hon att det kommer ett besked i närtid. 

– Det pågår arbete för fullt med det. Det är ju väldigt snart, den 30:e. Men det kommer att komma något besked i närtid. 

Ansvaret för frågan om ersättning till riskgrupper har bollats mellan socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och socialminister Lena Hallengren.

Enligt Hallengrens pressekreterare ligger frågan mer hos Ardalan Shekarabi även om de delar på den.

Kommer det att komma en förlängning av ersättningen? 
– Det är exakt det som man håller på och diskuterar. Det är inte färdigt om huruvida det ska förlängas eller inte, säger Sofia Brändström. 

Pågår det diskussioner med övriga riksdagspartier? 
– Jag vet faktiskt inte exakt vilken fas man är i. Jag vet bara att frågan har diskuterats under en längre tid och jag tror att det har varit uppe i utskottet också. Men jag har faktiskt ingen närmare info än att jag vet att det kommer komma något besked. 

Inom den närmaste veckan?
– Jag vet inte, men det förutsätter jag i och med att det är så tajt inpå den 30:onde.

Lena Hallengren avböjer intervju och Arbetet söker även Ardalan Shekarabi. 

Intresseorganisationen Funktionsrätt Sverige anser att regeringen bör förlänga perioden som man kan få ersättning för.

Organisationen vill också också vidga gruppen som kan få ersättning, bland annat att fler av riskgruppernas anhöriga ska kunna söka.

De vill även att regeringen beslutar om att de här grupperna ska kunna söka pengar retroaktivt för våren.

Organisationen pekar på att färre än beräknat ansökt om pengar hos Försäkringskassan och att det ekonomiska utrymmet därmed finns. 

Arbetet har tidigare avslöjat hur gruppen anhöriga som kan söka ersättning kraftigt avgränsades utan att myndigheterna gjort någon analys av frågan.

Det gäller bland annat Socialstyrelsen, som hade i uppdrag att utreda det. De valde senare att lyssna på Folkhälsomyndigheten som inte heller analyserat frågan.