På måndagen öppnade Försäkringskassan ansökan för personer i riskgrupper för covid-19 som inte kan jobba på grund av smittorisk.

De som ingår i riskgrupper definierade i lagen kan nu får rätt till en ersättning på max 804 kronor om dagen. 

Rätten gäller för tid då man avstår från att jobba mellan första juli och sista september. Den som redan varit hemma under våren kan inte ersättas för den tiden.

Försäkringskassan hade räknat med att få in bortåt 10 000 ansökningar från personer som befinner sig i en riskgrupp första dygnet. Men trycket blev betydligt mindre än väntat.

– Det har kommit in färre ansökningar än vad vi förväntat oss hittills. Så här långt har det kommit in 1 200 ärenden, säger Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan på tisdagseftermiddagen.

Den som söker kan förvänta sig en handläggningstid på 30 dagar och mer än så om Försäkringskassan begär in ytterligare uppgifter.

Samtidigt går vissa ärenden snabbare och det finns personer som ska ha fått pengar.

– Vi har redan börjat fatta beslut och göra utbetalningar, men normalt får man räkna med 30 dagar, säger Terese Östlin.

Arbetet publicerade på måndagen en granskning av hur frågan hanterats under våren, då desperata människor hört av sig till regeringen om hur de ska hantera situationen i väntan på besked om ekonomisk ersättning för smittkänsliga. 

”Jag har inte råd att vara hemma utan betalt, jag är rädd att börja jobba, jag vill inte dö, jag vill leva”, skrev en av dessa personer i maj till socialdepartementet, enligt post Arbetet begärt ut.

Regeringen förklarar tidsåtgången med att frågan är komplicerad. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) har i en skriftlig kommentar till Arbetet sagt: ”Införandet av den här reformen är att jämföra med skapandet av en ny sjukförsäkringsförmån, något som vanligtvis tar flera år”.

Beslut om att införa ersättningen togs i slutet av juni, men först den här veckan gick det alltså att börja söka pengar för tid från första juli.

Terese Östlin konstaterar att Försäkringskassan har behövt bygga ett nytt system och en ny organisation för att kunna hantera ansökningarna.

– Vi har anställt 200 personer och 500 medarbetare har tillfälligt fått byta arbetsuppgifter inom Försäkringskassan, säger hon.

Arbetet kunde under måndagen visa hur frågan om huruvida även anhöriga till personer i riskgrupper bör kunna söka ersättning har bollats runt och att gruppen begränsats kraftigt utan någon riktig analys.

Vissa anhöriga som på deltid är personliga assistenter för en närstående, eller har närståendepenning, kan dock också från måndagen söka ersättning.

Hur många sådana ansökningar som kommit in är oklart på tisdagen då denna ersättning måste sökas på pappersblankett som ska skickas in till Försäkringskassan, medan de som själva är i en riskgrupp kan söka digitalt.