En historisk budget – så beskriver finansminister Magdalena Andersson (S) budgetpropositionen för 2021. Och det satsas friskt, närmare 105 miljarder på olika reformer för att starta om Sverige efter coronakrisen, men också för att möta en ökande arbetslöshet.

Bland annat får Arbetsförmedlingen ett rejält klirr i kassan, med bara till vissa saker.

Det handlar dels om 250 miljoner extra för att kunna ha lokal närvaro och likvärdig service i hela landet, dels 740 miljoner för att kunna hantera ett större antal arbetssökande.

I de delarna tillförs det så kallade förvaltningsanslaget alltså närmare en miljard kronor nästa år. Samtidigt sker neddragningar i andra delar. Så jämfört med det beräknade utfallet i år ökar förvaltningsanslaget med blygsamma 150 miljoner kronor och landar på 7,85 miljarder.

– Ja, det är lite lurigt. Vad som händer är man för 2021 hade aviserat rätt stora neddragningar. Nu ser man till att inte genomföra de neddragningarna. Så sammantaget om man jämför 2020 och 2021 så tillför man ungefär 300 miljoner i förvaltningsanslag, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. 

Regeringen tillför nu ytterligare medel, ungefär en miljard för upphandla matchningstjänster och 770 miljoner för arbetsmarknadsutbildningar. Något som ställer höga krav på en redan pressad verksamhet.

– Det är stora krav på att vi ska leverera och ja, sammantaget tycker jag att det är bra att man har krav på en myndighet, men jag måste ju erkänna att det här blir tufft, säger Maria Mindhammar.

Behöver ni dra ner på ambitionsnivån någon annanstans?
– Det vet vi inte. Vi har fortfarande det viktiga uppdraget kring långtidsarbetslösa, men det drabbas av att det inte finns lika många subventionerade anställningsplatser ute. Vi måste naturligtvis prioritera och göra så bra vi kan i alla de olika delarna. 

För Arbetsmiljöverkets del ökar det totala anslaget med 35 miljoner jämfört med utgiftsprognosen för 2020. Bland annat 30 nya miljoner för att bekämpa arbetslivskriminalitet.

– Vi måste titta lite mer på hur de har räknat. Vi hade ju 18 miljoner till och med i år för arbetet mot arbetslivkriminalitet. Det uppdraget upphör nu så det är inte konstigt att de pengarna försvinner. Men vi sitter nu och analyserar siffrorna för att se vad de betyder och hur ska man få ihop det, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Innebär det att ni måste sänka ambitionsnivån i andra delar av ert arbete?
– Nej, det kan jag inte se i dagsläget. Så långt har vi inte analyserat, budgetproppen är bara några timmar gammal. Nu måste vi se totalt sett vad det här betyder för oss.