För tre år sedan kom de första rapporterna om att Kinas kommunistparti spärrade in muslimer, från folkgruppen uigurer, i arbetsläger i den autonoma regionen Xinjiang. 

Uppgifter från bland annat Human Rights Watch visar att uppemot en miljon människor bor i de stora lägren som centralregeringen i Peking satt upp.

Enligt Kinas styre är lägren till för att bekämpa terrorism och alla omskolas på fredlig väg då de förutom att arbeta även är tvungna att ge upp sitt språk och sin religion.

Men läckta officiella kinesiska dokument talar om tvång och inlåsningar.

Nu väljer USA att agera och ska framöver stoppa viss import från regionen på grund av påstådda brott mot mänskliga rättigheter.
Importförbudet inkluderar kläder, bomull, datordelar och hårprodukter från fyra företag och en fabrik i Xinjiang samt Anhui-provinsen, rapporterar BBC.

– Det här skickar en tydlig signal till det internationella samfundet att vi inte kommer att tolerera olagliga, omänskliga och exploaterande metoder för tvångsarbete i amerikanska försörjningskedjor, sa Mark Morgan, chef för den amerikanska migrations- och tullmyndigheten i ett uttalande.

– Tvångsarbete är ett fruktansvärt missbruk av mänskliga rättigheter, fortsatte Mark Morgan.

I juli införde Vita huset riktade sanktioner mot flera politiska tjänstemän i Xinjiang, bland annat Chen Quanguo, ledare för kommunistpartiets lokala avdelning.

Detta efter att president Donald Trump hade skrivit under en sanktionslag mot kinesiska politiker som anses ansvariga för övergrepp mot uigurer.

Xinjiang

Den autonoma regionen Xinjiang ligger i Kinas nordvästligaste hörn. Med en yta mer än tre gånger så stor som Sveriges utgör regionen en sjättedel av Kina. Över 90 procent av området består av berg, öknar och svårforcerad terräng.

Av Xinjiangs omkring 21 miljoner invånare (folkräkning 2010) tillhör de flesta turkisktalande, muslimska folkgrupper, varav uigurerna — ett av Kinas 55 officiellt erkända minoritetsfolk — är den största med 8—10 miljoner. Den kinesiska invandringen har varit kraftig de senaste årtiondena och drygt 40 procent uppskattas vara han-kineser.

I kinesisk historieskrivning har Xinjiang alltid varit en del av Kina, men graden av inflytande har varierat. Uigurerna har ofta känt en större etnisk och kulturell samhörighet med sina centralasiatiska grannar och strävat efter oberoende.

På senare år har separatiststrävandena i regionen märkts genom flera attentat, som skyllts på muslimska ”terrorister”, och genom den kinesiska regimens hårda reaktioner.

Källa: UI/Landguiden