Först runt årsskiftet tror LO-ekonomerna att arbetslösheten når sin topp, på runt 9,6 procent. Det framgick när de under onsdagen presenterade en extra prognos.

Och de är rädda för att samhället vänjer sig vid högre siffror än tidigare.

– Vi ser en allvarlig risk för att politiken längre fram kommer att inrikta sig mot den här arbetslösheten och se den som det normala, sade LO-ekonomen Håkan Hellstrand på pressträffen.

I rapporten talas just om att arbetslöshet på 8 till 9 procent kan komma att normaliseras. Bland annat för att personer som redan tidigare varit arbetslösa länge får än längre avstånd till arbetsmarknaden då konkurrensen om jobben ökar.

LO-ekonomerna pekar på att arbetslösheten bitit sig fast på högre nivåer efter tidigare ekonomiska kriser.

Visserligen konstaterar man att själva krisens botten är passerad och återhämtningen inledd.

Dessutom har arbetslösheten legat still på drygt 9 procent i tre månader. Trots detta väntar sig alltså LO-ekonomerna stigande arbetslöshet i höst.

De menar att nuläget mildras bland annat av att relativt många är korttidspermitterade fortfarande. Dessutom hålls storleken på arbetskraften, alltså hur många personer som kan ta ett jobb, nere bland annat av att många tillfälligt söker sig till studier.

Under hösten väntas antalet permitterade minska.

Många kommer då att återgå till de jobb de varit hemma ifrån, men LO-ekonomerna tror att företag också kommer passa på att se över sina organisationer på ett sätt som kan leda till neddragningar.

De pekar också på att pågående strukturomvandlingar som gasas på av krisen kan leda till uppsägningar, bland annat i och med minskad handel i fysiska butiker.

Håkan Hellstrand säger vidare att det finns en ”betydande stock” av varsel som ska hanteras i höst.

– Risken är att den stocken kommer att resultera i en del ny arbetslöshet.