I Sydafrika lyckades största lärarfacket övertyga landets politiker att det de skulle vänta med att öppna skolorna i juli, som först var tanken. Då hade skolorna varit stängda i flera månader på grund av en strikt ”lockdown”.

South African Democratic Teachers Union hotade med strejk och skolstarten senarelades till början av september.

Hur skolor ska öppna säkert igen har blivit en central fråga när många länder haft strikta karantäner sedan i mars.

Hot om strejker har blivit ett slagträ i debatten för lärarfacken som försöker få regeringar att förstå att undervisning måste ske med minsta möjliga smittrisk.

Samtidigt är alla övertygade om att det är viktigt för både elever och lärare att få en mer normal vardag med undervisning i klassrum i stället för på distans.

Enligt FN har en miljard barn inte haft undervisning i klassrum sedan coronapandemin bröt ut. Krisen har försämrat utbildningen för 70 procent av alla skolelever världen över, visar en rapport från FN.

Till tidningen Washington Post säger Ellen David Friedman från amerikanska organisationen Labor Notes att lärare haft olika möjlighet till påverkan beroende på var i världen i de jobbar.

I länder med brist på dialog och samråd med regeringen har lärare varit mer benägna att hota med eller gå ut i strejk.

I bland annat Spanien och USA har lärarfack hotat med strejk kommande veckor om de inte känner att de kan undervisa på ett säkert sätt med låg smittorisk.

I Danmark, där skolorna också var stängda under våren, har samarbetet mellan lärare, fackföreningar och lokala myndigheter däremot varit god, enligt Dorte Lange, vice ordförande för det danska lärarförbundet.

– De lyssnade på vår oro och tog hänsyn till den, sa hon till nyhetskanalen NPR i augusti.

Även i Nya Zeeland och Argentina har öppnandet av skolorna gått smidigt, skriver Washington Post.

Värre har det varit i länder som Burkina Faso, Mali och Jordanien. I slutet av förra året genomförde Jordaniens lärarfack, med 140 000 medlemmar, en månadslång strejk för bland annat högre löner.

Tidpunkten var olycklig, för bara ett par månader senare slog coronakrisen till mot landets ekonomi.

Regeringen valde då att frysa lönerna för anställda i den offentliga sektorn, inklusive lärare.

Protesterna återupptogs och under sommaren grep jordanska myndigheter flera hundra lärare när de slog till mot lärarfacket som också är landets största oberoende fackförening, rapporterade bland annat CBS News.

Nu har skolorna öppnat samtidigt som antalet fall av covid-19 ökar och spänningarna mellan lärarfacket och myndigheterna består.