Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Sedan i mars har coronakrisen haft en förödande effekt på ungdomars utbildning, konstaterar FN:s arbetsmarknadsorgan ILO.

Fler än 12 000 enkätsvar från barn och ungdomar i 112 länder visar att mer än 70 procent har påverkats negativt när skolor, universitet och utbildningscentra har stängt för undervisning.

65 procent av de svarande uppgav att de har lärt sig mindre sedan början av pandemin på grund av att undervisningen i stället skedde på distans och online.

Situationen har varit ännu värre för ungdomar som bor i låginkomstländer och har sämre tillgång till internet, skolutrustning och i bland brist på utrymme hemma.

Medan 65 procent av ungdomarna i höginkomstländer fick fortsatt undervisning online var motsvarande siffra för låginkomstländer 18 procent, visar ILO-rapporten.

– Pandemin förstör inte bara ungdomars jobb- och sysselsättningsmöjligheter, utan också deras utbildning och den påverkar deras mentala välbefinnande allvarligt. Vi kan inte låta detta fortgå, säger ILO:s generaldirektör Guy Ryder i en kommentar.