Länder har dragits in i lågkonjunktur på bara några veckor och arbetstagare i många olika branscher står utan jobb.

Men en särskild utsatt grupp är unga under 25 år, varnar ILO.

Unga blir i större utsträckning uppsagda från företag än äldre kollegor när det krisar. Unga entreprenörer har också svårare att hitta finansiering för sina företag än äldre med mer erfarenhet, skriver bland annat Kee Kim, makroekonomisk expert på ILO.

Tre av fyra under 25 år har informella jobb, särskilt i låg- och medelinkomstländer, såsom inom jordbrukssektorn eller som försäljare. Utan besparingar har de också svårare att isolera sig under en pandemi, konstaterar Kee Kim.

Många har också tillfälliga anställningar eller så kallade gig-jobb. Det ger dem sämre möjlighet till socialförsäkringar såsom sjukpenning eller arbetslöshetsersättning i de länder där sådana skyddsnät finns.

De branscher som drabbats hårdast av pandemin är bland andra detaljhandeln, hotell- och restaurang och reseindustrin inom vilka många unga jobbar.

ILO refererar till siffror i EU som 2018 visade att var tredje ung löntagare jobbade inom just dessa branscher.

En ny studie från ILO visar också att unga drabbas extra av automatisering, det vill säga de jobb som utförs av unga i dag kan i framtiden utföras av till exempel drönare eller robotar.

”När världsledare utarbetar stöd- och stimulanspaket måste de därför inkludera särskilda åtgärder för att hjälpa unga människor och se till att de ingår i stödprogram – oavsett om de är anställda eller entreprenörer”, skriver skriver Kee Kim och kollegan Susana Puerto i ett inlägg på ILO:s hemsida.

”Genom att ignorera unga arbetares särskilda problem riskerar talang och utbildning gå förlorade och arvet från covid-19-utbrottet kan bestå i decennier”.