Det var i maj 2019 som kommunstyrelsen i Bromölla beslutade att införa ett böneförbud på betald arbetstid.

Förslaget drevs av Sverigedemokraterna och kunde genomföras med stöd av Kristdemokraterna och Moderaterna i kommunen.

En invånare överklagade beslutet, och nu har förvaltningsrätten i Malmö kommit med ett avgörande.

Enligt domen strider kommunens beslut mot den grundlagsskyddade religionsfriheten, liksom mot samma frihet i Europakonventionen.

Enligt SVT Skåne hävdade kommunens företrädare att det i beslutet fanns utrymme för tolkning och individuella bedömningar.

– Kommunens riktlinje är utformad som ett generellt förbud, utan möjlighet till bedömning i det enskilda fallet, säger rådmannen Henrik Hedberg till SVT.

Kommunstyrelsen i Bromölla saknar för närvarande ordförande, då Eric Berntsson (SD) avgick med omedelbar verkan i mitten av augusti av personliga skäl.