I maj beslutade kommunstyrelsen i SD-ledda Bromölla att införa förbud mot bönestunder på arbetstid för alla anställda i kommunen.

Det anmäldes till förvaltningsrätten och DO (Diskrimineringsombudsmannen) inledde en tillsyn.

I september svarade kommunen DO, men myndigheten är inte nöjd med svaren skriver Kristianstadsbladet.

Nu vill man ha svar på ytterligare tio frågor. Det handlar bland annat om ett förtydligande av orsaken till de nya riktlinjerna.

Och om arbetstagare har rätt att be under paus om någon utomstående inte ser på.

Och om det i sådana fall krävs godkännande i förhand.

Men också hur kommunen förhåller sig till risken att människor undviker att söka jobb i kommunen.

I ett förslag till yttrande från kommunstyrelsen som Kristianstadsbladet tagit del av står att riktlinjen inte tillämpats i något fall än.

Och att kommunen inte ser någon risk att människor skulle undvika att söka jobb i kommunen, och lyfter fram den egna mångfalds- och likabehandlingspolicyn som ett exempel på detta.