På bara några månader fördubblades arbetslösheten i Strömstad kommun när gränshandeln mot Norge stängdes på grund av coronakrisen, något Arbetet berättade om i tisdags.

Det har redan satt spår i kommunens kassakista. Bara under juni och juli ökade Strömstads kostnader för ekonomiskt bistånd, det som tidigare brukade benämnas som socialbidrag, med 48 procent, eller nästan 500 000 kronor jämfört med året innan.

– Normalt sett sjunker försörjningsstöden under sommaren då det är lätt att få sommarjobb här. I år har det varit precis tvärtom, säger Strömstads kommunalråd Kent Hansson (S).

Strömstad är inte den enda kommunen som fått kraftigt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under coronapandemin visar Arbetets genomgång av ny statistik från Socialstyrelsen.

Två tredjedelar av Sveriges kommuner har ökat sina kostnader under sommarmånaderna juni och juli. Var femte har ökat kostnaderna mer än 15 procent.

Här ökade kostnaderna mest

För Strömstads del leder kostnadsökningen i kombination med andra intäktstapp, som den stillastående kommunala färjan och en obokad gästhamn, till en hård smäll för kommunen.

– Strömstad har haft och har en bra ekonomi. Men det är klart, det här slår hårt. I år kommer vi få det tufft att få ihop räkenskaperna, säger Kent Hansson.

Under hela coronaperioden, mars till juli, har Sveriges kommuner sammanlagt lagt 180 miljoner eller knappt 4 procent mer på ekonomiskt bistånd jämfört med samma månader föregående år.

Orsaken till ökningen är dock inte enbart coronapandemin och kostnaderna steg även föregående år, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Bland annat har besparingarna på Arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska program flyttat över kostnader från staten till kommunerna, enligt organisationen.

Men coronakrisen har också kostat, enligt SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

– Jag tror mycket av de som skett i juni och juli handlar om corona. Vi räknar med att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att öka med 30 procent till slutet av 2021. Det här tar tid och man ser först när korttidspermitteringarna avvecklas hur det verkligen kommer att slå.