Vad händer egentligen i Ockelbo?

När varsel slår som spön i backen och arbetslösheten skjuter i höjden i resten av landet går den lilla kommunen strax norr om Gävle mot strömmen.

Ockelbo är en av bara två kommuner som hade lägre arbetslöshet i juli jämfört med samma månad året innan. Och minskningen är rejäl, två procentenheter, trots att Gävleborgs län drabbats hårt av coronaviruset. I juli var 272 personer arbetslösa vilket motsvarar 10 procent.

Svaret på frågan är inte helt enkelt, enligt Thomas Larsson, kommunens verksamhetschef för arbetsmarknad och integration.

– Man kan inte peka på något exakt som hänt. Vi har haft en hög arbetslöshet och har det fortfarande även om den gått ner. Men vi har varit ganska målmedvetna och kraftsamlat kring arbetslösheten i flera år.

Enligt Thomas Larsson är det ett målmedvetet arbete och samverkan mellan kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen som fått siffrorna att börja ticka ner.

– Vi är en liten kommun och har ganska snabba vägar till beslut. Och vi har fått en bra snurr med Arbetsförmedlingen. Vi har nyttjat de resurser som finns.

Även om coronan smittat många i närområdet har just Ockelbo inte drabbats av en stor smäll som många andra kommuner där en stor arbetsgivare råkat i ekonomiska trångmål.

”Vi är en liten kommun och har ganska snabba vägar till beslut. Och vi har fått en bra snurr med Arbetsförmedlingen. Vi har nyttjat de resurser som finns”, säger Thomas Larsson, Ockelbo kommuns verksamhetschef för arbetsmarknad och integration.

Kommunens arbetsmarknad består till större delen av mindre företag.

– Vi har inte gått opåverkade. Men vi har inget stort företag som sagt upp en massa personer. Men det är klart att coronan stoppat upp näringslivet.

Vad händer när coronapandemin är över då? Thomas Larsson tror att arbetslösheten i Ockelbo kan fortsätta att sjunka.

– Vi har som mål att sänka den ännu mer. Där tror jag att det handlar om samverkan och att titta på individen. Att få en dialog och inte bli hemmasittande.

Så har arbetslösheten förändrats i din kommun

Listan visar arbetslösheten i juli 2020 (från Arbetsförmedlingen) och skillnaden i procentenheter jämfört med samma månad förra året. Sök för att hitta din egen kommun och klicka på rubrikerna för att sortera. Listan är i orginalläget sorterad så att den kommun med störst ökning kommer först.