Tomma butiker, två färjor som står still och en gästhamn som blöder pengar.

Mitt under högsäsongen då årets buffert ska tjänas in på den norska turismen är gränsen fortfarande stängd mot Norge.

Kommunalrådet Kent Hansson (S) betonar gång på gång att han inte överdriver när han beskriver krisen som drabbat Strömstads kommun.

– Det är ett extremt utsatt läge. Både näringslivet och kommunen är hårt drabbade av covid-19 och den norska regeringens beslut om att i princip stänga riksgränsen mot Sverige.

Strömstad är en i en rad kommuner som drabbats extra hårt av coronakrisen. För Strömstads del handlar det om gränshandeln som från en dag till en annan stängdes helt.

Det har lett till en fördubbling av arbetslösheten mellan juli i år och samma månad förra året. Arbetslösheten är nu nästan 9 procent och ökningen den näst största i landet.

Men siffrorna är friserade, menar Kent Hansson. Enligt honom går ungefär en tredjedel av den arbetsföra Strömstadsbefolkningen just nu utan jobb.

– Tack vare statens stödpaket har de flesta kvar sin anställning även om de är permitterade. Men vi ser tydliga signaler på att antalet varsel ökar. Eftersom permitteringarna gäller under 2020 och ingen förlängning hittills aviserats måste företagen börja minska sina kostnader.

Strömstad är en av flera kommuner som nu vill se speciallösningar från regeringen. Det viktigaste, enligt Kent Hansson, är fortfarande att de generella stödpaketen för företagen förlängs.

Men han vill också se särskilda satsningar i de hårdast drabbade kommunerna. I morgon, onsdag ska han och företrädare för 14 andra kommuner träffa civilminister Lena Micko (S) för att föra fram sina krav.

Kommunerna som ska träffa civilministern

Femton kommuner ska på onsdag träffa civilministern Lena Micko (S) för att föra fram krav på stöd under coronakrisen. Kommunerna kan vara både hårt drabbade av själva pandemin, och därför fått ökade vårdkostnader, eller rent ekonomiskt med ökad arbetslöshet.

 • Borgholm
 • Borlänge
 • Eda
 • Eskilstuna
 • Gotland
 • Gällivare
 • Ockelbo
 • Orust
 • Ronneby
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Strömstad
 • Värmdö
 • Åre
 • Östra Göinge

På det mötet kommer också företrädare för Sigtuna att delta. Det är den kommun som drabbats allra hårdast av coronakrisen sett till arbetslösheten, med en ökning på 4,5 procentenheter jämfört med juli förra året. Orsaken stavas Arlanda flygplats.

Inte nog med att tusentals jobb på flygplatsen försvunnit. Sigtuna är också Sveriges fjärde största konferensort, en näring som i stort sett dött ut i och med coronarestriktionerna.

– Redan nu ser vi ganska allvarliga effekter av det här. Och många företag går fortfarande på regeringens permitteringsstöd, säger Sigtunas kommunalråd Olov Holst (M)

I ett brev till regeringen varnar kommunen för en massarbetslöshet på upp till 25 procent och sociala problem i arbetslöshetens spår. Samtidigt minskar kommunens kassa i två ändar, enligt Olov Holst.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar, och skatteintäkterna går ner, något som dock till viss del kommer att kompenseras med det kommunala utjämningssystemet.

I brevet begär Sigtuna ett räddningspaket på 660 miljoner kronor. Den största delen, 525 miljoner, vill Sigtuna lägga på arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillsammans med Arbetsförmedlingen.

– Det handlar inte primärt om pengar in i kommunkassan utan ett riktat paket. Vad behöver vi göra för att få de här personerna anställningsbara igen? Hur ska vi fixa matchningen för att få ut dem i andra branscher om inte flygindustrin återhämtar sig i en rimligt tid? säger Olov Holst.

Annika Wallenskog är chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Enligt henne är SKR:s ståndpunkt att man inte ska ge vissa kommuner riktade stöd utan att skillnaderna i stället ska hanteras med det kommunala utjämningssystemet för att få en långsiktighet.

– Däremot är det viktigt att man stöttar företagen som ligger i de här kommunerna så att man inte får kommuner med ett stort utanförskap på sikt. Det är viktigt att fortsätta stödpaketen, men kanske också att man inte ger till branscher där man behöver ha en strukturomvandling.

SKR vill dock se en ökning av stöden till kommunerna generellt utöver det regeringen redan aviserat. Ökningen borde vara någonstans mellan 10 och 20 miljarder, menar Annika Wallenskog.

Kommer vi att se höjda kommunalskatter framöver för att klara krisen?
– Kanske inte på grund av corona, men däremot kombinationen lågkonjunktur och trycket från befolkningen. Men det beror också på hur mycket staten är villig att hjälpa till med resurser.

Här har arbetslösheten ökat mest

Listan visar arbetslösheten i juli 2020 (från Arbetsförmedlingen) och skillnaden i procentenheter jämfört med samma månad förra året. Sök för att hitta din egen kommun.