Anställda på e-handelsjätten Amazons lager bär patenterade armband som ska öka effektiviteten.

Armbanden vibrerar för att guida de anställdas händer, så att de lättare och snabbare ska hitta rätt vara på lagerhyllan.

Samtidigt kartlägger de i detalj enskildas arbetsprestation: hur många paket som postas, hur lång tid varje moment tog och hur mycket förpackningsmaterial som gick åt i processen. 

Exemplet kommer från det globala facket UNI, som varnar för att de vinster algoritmen skapar åt företagen har en mänsklig kostnad. 

– Algoritmer kan låsa upp effektivitetsknutar, men de medför också flera allvarliga risker. Särskilt för ökad övervakning och datainsamling, avhumanisering av arbetslivet och förvärrad diskriminering på arbetsplatsen, säger generalsekreteraren Christy Hoffmann i ett uttalande.

På tisdagen inleder UNI, som samlar 20 miljoner serviceanställda i 150 länder, en informationskampanj där de nationella medlemsorganisationerna uppmanas att kräva inflytande över algoritmerna.

Målet är överenskommelser om ”etiskt algoritmanvändande” där de anställda får veta vilka algoritmer som påverkar deras arbete och hur, vilken data som samlas in och varför, samt rätt att ta del denna data. 

UNI förespråkar också en modell där en människa alltid har sista ordet.

Det globala facket rapporterar att många callcenter använder algoritmstyrd mjukvara för att kontrollera att anställda inte pratar för fort, låter trötta eller är oartiga. Men algoritmerna har visat sig diskriminera.

Kvinnor, personer med regionala dialekter och anställda från minoritetsgrupper får sämre betyg i de automatiserade utvärderingarna, med negativa karriärkonsekvenser som följd.

Och chefer hänvisar ofta till att de saknar möjlighet att påverka de digitala verktygen. 

– Bara för att ett beslut fattas av en algoritm betyder det inte att arbetsgivare kan två sina händer och inte ta ansvar för resultaten, säger Alex Högback, som leder UNI:s avdelning för chefer och högre tjänstemän, i ett uttalande.

– Precis som med all ny teknologi är vårt mål att implementeringen av dessa verktyg ska vara så rättvis som möjligt, så att de gynnar både den anställda och dess arbetsgivare.

Algoritmer

• Algoritmer ingår i regel i programvaror och består av instruktioner om vad som ska utföras, med vad och i vilken ordning. Ett recept i en kokbok skulle kunna beskrivas som en algoritm för hur en specifik rätt tillagas. 

• Algoritmer är centrala verktyg för att sortera, bearbeta och analysera digital information. Algoritmer styr hur sociala medier skapar flöden av innehåll, hur sökmotorer rangordnar webbsidor och när olika sajter rekommenderar produkter som anses passa den enskilda användaren.

• Algoritmer ger generellt uttryck för dominerande föreställningar i den kultur där de skapats. Exempelvis kan en algoritm som skapats för att blockera bilder på nakna bröst leda till att tecknade bilder i en kampanj mot bröstcancer censureras. 

Källa: Internetstiftelsen