Automatiseringen av arbetsmarknaden medför både risker och möjligheter, menar OECD i en ny rapport. Teknikutvecklingen har gjort många manuella och slitsamma uppgifter överflödiga.

Samtidigt riskerar en stor grupp människor att ställas utan sysselsättning när robotarna sprider sig till allt fler sektorer.

Enligt OECD:s kartläggning av 32 länder riskerar 14 procent av dagens yrken – motsvarande 66 miljoner jobb – att inom en nära framtid bli överflödiga. Ytterligare 32 procent av jobben kommer att automatiseras delvis, med färre arbetstillfällen som följd.

Globalpodden 10: En miljard robotar tar våra jobb

Globalpodden

Utvecklingen kommer att slå ojämnt, både mellan länder och mellan grupper av människor.  Stater med högre andel industrijobb kommer att drabbas hårdare. Exempelvis löper 33 procent av jobben i Slovakien hög risk att automatiseras, mot bara 6 procent av jobben i Norge.

På samma sätt är det unga och lågutbildade, som i högre utsträckning arbetar inom sårbara branscher, som riskerar att konkurreras ut.

”Det är framför allt lågkvalificerade yrken som riskerar att automatiseras, som kökspersonal, städare och hantlangare, och arbeten inom gruv, bygg, tillverkning och transport”, skriver författarna i rapporten.

Den fjärde industrirevolutionens gryning

Global

Hur ska då automatiseringens negativa konsekvenser motverkas? OECD tar upp arbetsmarknadsutbildningar som ett sätt att rusta för de krav framtidens arbetsmarknad kommer att ställa.

Samtidigt påminner organisationen om att alla jobb inte kan, eller bör, skötas av robotar: ”Även om äldreomsorgen skulle kunna automatiseras är det möjligt att folk ser ett värde i att dessa uppgifter utförs av människor.”