Det är minst sagt en speciell tidpunkt att kliva in som Handels ordförande.

Under coronakrisen jobbar många hemifrån och möts till stor del digitalt, en möjlighet som våra medlemmar inom handeln inte har. 

De har stått, och står fortfarande, i frontlinjen för smittan. De är lika oroliga som resten av oss, men har trots det tagit ett stort ansvar för att vårt samhälle ska fortsätta fungera. 

Som tack för sitt hårda arbete möter de nu en framtid där en majoritet i riksdagen vill göra deras vardag mer otrygg genom att försämra lagen om anställningsskydd. 

Las-utredningen ska stoppas i papperskorgen och allmän visstid och hyvling måste göra den sällskap. Vi behöver mer trygghet, inte mindre!

Linda Palmetzhofer

De politiker som tror att Sveriges problem är för mycket trygghet på arbetsmarknaden kan fråga våra medlemmar hur det är att jobba som timanställd, hur det är att behöva vänta vid telefonen för att man behöver ta nästa pass för att klara hyran.

Coronakrisen har dessutom gjort det än tydligare att vi har en arbetsmarknad där många, framför allt inom de kvinnodominerade arbetaryrkena, nästan helt saknar skydd. 

Las-utredningen ska stoppas i papperskorgen och allmän visstid och hyvling måste göra den sällskap. Vi behöver mer trygghet, inte mindre!

Det är lätt att tappa modet när utmaningarna staplas på varandra. Corona, las-utredningen, avtalsrörelsen och kanske störst av allt klimathotet. 

Just klimathotet är extra påtagligt för de som arbetar i handeln, då vår konsumtion i nuläget inte är förenligt med ett hållbart klimat.

Vi vet också att klimatförändringarna kommer att slå hårdast mot dem som har det värst. 

Det är upp till hela vår rörelse att ställa om – och att göra det nu. 

Om vi ska nå dit vi vill måste vi fortsätta kämpa för det. Tillsammans. Hur stora utmaningarna än verkar får vi inte tappa fokus.

Kampen för ett tryggt och hållbart arbetsliv går vidare. Varje dag.