– Förslag om kortare arbetstid brukar komma under lågkonjukturer, säger Göran Kecklund på Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Han har följt debatten om arbetstidsförkortning i många år.

– Jag kan tänka mig att i de länder som har en kraftigare nedgång i ekonomin kommer denna fråga upp i större omfattning, fortsätter han.

Förra veckan skrev Arbetet Global om hur den finska statsministern Sanna Marins fått med sig sitt parti Socialdemokraterna på att införa en sextimmars arbetsdag.

Än så länge är det bara ett förslag, men i allt fler länder dyker liknande tankar upp.

I Storbritannien diskuteras ämnet allt mer.

Minska arbetstiden till 32 timmar i veckan för de fem miljoner anställda i offentlig sektor. Det föreslår den brittiska tankesmejdan Autonomy och hävdar att det skulle skulle kunna skapa 500 000 nya jobb.

Förslaget, där lönerna förblir oförändrade, skulle kosta de brittiska skattebetalarna mellan 65 och 110 miljarder kronor per år.

Enligt The Bank of Englands prognos så kommer den brittiska arbetslösheten att öka från 4 procent till 7,5 procent i år, skriver den brittiska tidningen The Guardian.

Få bedömare tror dock att Storbritannien kommer att försöka tackla en växande arbetslöshet genom kortare arbetsvecka.

– Det är inte upp till regeringen att avgöra hur företag och anställda ska hantera sin arbetstid, kommenterade en talesperson för den brittiska regeringen förslaget.

Göran Kecklund på svenska Stressforskningsinstitutet säger att debatten om kortare arbetstid går i vågor.

– För 15 år sedan var det väldigt omdiskuterat här i Sverige men när den borgerliga regeringen tog över efter valet 2006 betraktades det allt mer som en samhällskostnad, säger han.

Den svåra frågan är enligt honom hur avvägningen mellan arbetstid och lön ska ske.

En arbetstidsförkortning kan leda till exempelvis färre sjukskrivningar, vilket är bra för ekonomin. Men om anställda ska behålla samma lön så kan det bli dyrt.

De försök som gjorts i Sverige har, Göran Kecklund, visar på extra kostnader för arbetstidsförkortningar.

Samtidigt så skulle de kunna leda till minskad arbetslöshet i ekonomiskt svåra tider.