Efter längre tids oenigheter tecknade Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet i mars förra året ett kollektivavtal. Tvistigheternas kärna fanns mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborgs hamn. 

Inte långt efter att avtalet tecknats uppstod oenigheter om hur rättigheterna det ger ska tillämpas just i hamnen i Göteborg. En sådan tvist avgjordes på onsdagen i Arbetsdomstolen.

Företaget planerade på våren förra året, efter att kollektivavtalet tecknats, ändringar i arbetslagens sammansättning. Det skulle innebära lägre utbildningskrav i vissa arbetsgrupper.

Hamnarbetarförbundet har hävdat att deras huvudskyddsombud i hamnen borde ha involverats i själva planeringen av förändringen, då den skulle ha påverkat arbetsmiljön.

Bland annat uppges att möjligheten till arbetsväxling skulle ha minskat om förändringarna genomförts.

I denna del ger domstolen förbundet rätt och slår fast att skadestånd på 25 000 kronor vardera ska betalas till skyddsombudet och Hamnarbetarförbundet.

– Eftersom vi varit kollektivavtalsbärande part sedan mars 2019 råder det ingen tvekan om att vi ska delta i skyddsarbetet och involveras i riskanalyser. Vi är nöjda med att AD tydliggör det, säger Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson i ett pressmeddelande.

Förbundet hävdade dessutom att APM brutit mot medbestämmandelagen genom att inte ta initiativ till mbl-förhandling inför förändringarna. 

I denna del avslår domstolen fackets krav med hänvisning till att förändringarna aldrig blev verklighet. De stoppades av att Transports skyddsombud i hamnen lade ett skyddsombudsstopp.

Hamnarbetarförbundet menar att APM inte desto mindre hade bestämt sig för förändringarna utan förhandling.

Men företaget uppger att planerna endast rörde en veckas försöksverksamhet, samt att beslut om omorganisation aldrig fattades.

Arbetsdomstolen går här på företagets linje och menar att det inte funnits något beslut fattat av sådan karaktär att det borde föregåtts av förhandling.

Erik Helgeson säger i pressmeddelandet att denna bedömning förvånar.