Det var i början av juni som storbråket mellan Byggnads och Byggföretagen nådde medierna.

Fack och arbetsgivare i byggbranschen lyckades inte enas om villkoren för hur deras avtalsrörelse skulle skjutas upp på grund av coronapandemin.

Byggföretagen ville att det förlängda avtalet skulle löpa ut den sista november. Byggnads å sin sida tyckte att avtalsslutet i så fall skulle hamna för nära jul och därför försvåra eventuella konfliktåtgärder.

Det ledde till att avtalet helt enkelt löpte ut och i stället förlängdes automatiskt sju dagar i taget.

Teoretiskt innebar det en konstant möjlighet till konflikt enligt Byggföretagen, även om Byggnads ordförande Johan Lindholm bedyrade att han inte tänkte inleda någon konflikt under coronakrisen.

Bråket, som ledde till hårda ord från båda sidor, har nu nått en kompromisslösning: Fortsatt avtalslöst tillstånd med sju dagars automatisk förlängning, men avtalad fredsplikt till och med den 15 november.

Enligt ett pressmeddelande från Byggnads innebär överenskommelsen att de nya avtalsförhandlingarna startar den 1 oktober.

– Det här är en klok överenskommelse som ligger helt i linje med vad vi hela tiden framfört och eftersträvat. Vi får samma förutsättningar som andra förbund när vi går in i höstens avtalsförhandlingar, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen, skriver i ett pressmeddelande att han är glad över överenskommelsen.

– Nu kan vi lägga all kraft på att gemensamt utveckla vår verksamhet och bransch, säger han.

En identiskt överenskommelse har även träffats med Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen samt Glasbranschföreningen, enligt Byggnads.