Orden stakar sig nästan och blandas med svordomar på ett sätt som inte känns bekant för hur Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen, brukar uttala sig.

– Jag är skitförbannad. Folk dör därute. Alla står tillbaka. Även vårdpersonal. De har inte fått avtalshöjningar, jobbar dygnet runt och sätter sitt liv på spel. Så har vi byggnadsarbetare som vägrar göra det. Det är fan inte klokt, säger han.

Johan Lindholm, ordförande på Byggnads, vill tona ner situationen:

– Jag är väldigt förvånad över arbetsgivarnas skrammel.

Fack och arbetsgivare i byggbranschen har inte lyckats enas om villkoren för hur deras avtalsrörelse ska skjutas upp på grund av coronapandemin.

En stor del av arbetsmarknadens avtal löpte ut under våren, men just när man var på väg in i det intensivaste förhandlingsskedet blossade pandemin upp i Sverige och förutsättningarna ställdes på ända.

Industrin förlängde sina avtal med sju månader, till sista oktober. 

Övriga branscher följde efter, men byggparterna har kört fast och inte enats om förlängning.

Den sista april var sista bindningsdatumen i branschens största avtal, byggavtalet mellan Byggnads och Byggföretagen. I nuläget löper det ändå vidare, men till skillnad från tidigare kan det sägas upp med endast sju dagars varsel.

 – Vi har inget kollektivavtal i formell mening med arbetsfred. Det är helt otillfredsställande i den situation som nu råder. Vi kan inte ha mer osäkerhet än vad som redan finns, säger Mats Åkerlind och syftar på pandemin och det ekonomiska läget.

Hans uppfattning är att det finns risk för konflikt så länge avtalet kan sägas upp så snabbt. Han menar att det inte finns garantier mot att någon lokal konflikt får sådana proportioner att Byggnads styrelse säger upp avtalet och därmed möjliggör strejk.

Johan Lindholm avfärdar resonemanget.

– Vi skulle aldrig, självklart inte, utnyttja ett avtalslöst läge till någon konflikt när situationen ser ut som den gör. Och det har vi framfört till motparterna, säger han.

Byggnads välkomnade i mars beslutet om att skjuta upp avtalsrörelsen.

– Vi tyckte att det var ett klokt beslut då och tycker fortfarande det, säger Johan Lindholm nu.

Men det som låst sig är vilket datum avtalen ska förlängas till.

Byggnads menar att det är sista oktober som gäller, med hänvisning till att det är nuvarande slutdatum för industrins avtal. Enligt Johan Lindholms resonemang ser man det som ett brytdatum även nu, även om ingen förlängning är undertecknad:

– Avtalen löper på och vi har gett dem ett handslag på 31 oktober, det kommer inte hända något förrän vi närmar oss 31 oktober.

Mats Åkerlind hänvisar i stället till att industrins avtal förlängdes med sju månader och att en motsvarande förlängning av byggavtalet skulle innebära ett slutdatum sista november. Han menar att det ger rättvisa förutsättningar att förlänga lika mycket som industrin. 

Han pekar också på överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv och LO, och att man även tagit fram en kompromiss som innebar att avtalen kunde få slutdatum 15 november i stället för sista. 

Byggnads godtog inte heller detta.

Johan Lindholm menar att ett avtal som löper ut senare än sista oktober hamnar för nära jul och att det gör det svårt att ta till konflikt om det skulle bli nödvändigt ur fackets perspektiv.

– Det skulle göra oss fullkomligt tandlösa, säger han.

Mats Åkerlind menar å sin sida att det blir omöjligt att inleda förhandlingar om ett nytt avtal i höst om inte det nuvarande förlängs, då avtalet annars redan från start kan sägas upp med sju dagars varsel – vanligen inleds förhandlingarna en längre tid innan uppsägning är möjligt.

– Det finns inte en möjlighet att förhandla under konflikthot. Det gör jag inte. Jag kommer infinna mig men jag kommer inte förhandla, det kan jag säga, säger Mats Åkerlind.

Ett tidigare spänt läge mellan parterna i byggbranschen bättrades på avsevärt i förra avtalsrörelsen. Fack och arbetsgivare lyfte själva det förbättrade samtalsklimatet som en viktig framgång.

– Det här skapar inte förutsättningar för ett gott samtal i samförstånd som vi har jobbat med så otroligt hårt, säger Mats Åkerlind om nuläget.

– Det hjälper ju inte till för att ha en bra dialog parterna emellan, säger å andra sidan Johan Lindholm om vad han upplever som brösttoner från arbetsgivarhåll.

Även Byggnads mindre avtal löper nu vidare med sju dagar i taget och inte heller Målareförbundet har förlängt sitt största avtal.

Arbetet har sökt LO för kommentar om Mats Åkerlinds bild av att Byggnads bryter mot gemensamma beslut, men presstjänsten uppger att man avböjer kommentar för att detta främst är en fråga mellan Byggnads och Byggföretagen.