LO-styrelsen, där Byggnads sitter, har ställt sig bakom en överenskommelse om att avtal i byggbranschen som löpte ut sista april ska förlängas till 15 november. Att detta, så som Arbetet rapporterade om under torsdagen, ändå inte skett oroar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

– Normalt sett kan jag förstå motparten. Men det här förstår jag inte, säger han.

Inledningsvis förlängde industrins parter sina gamla avtal med sju månader när coronapandemin ställde förhandlingarna om nya avtal på ända i mars. Deras avtal löper därmed ut sista oktober. 

Därefter blev det diskussion mellan LO och Svenskt Näringsliv om hur övriga branscher skulle följa exemplet. Svenskt Näringslivs utgångspunkt var att alla avtal skulle förlängas, prolongeras, med sju månader.

Mattias Dahl hänvisar till att industrin brukar sätta märket i avtalsrörelsen, alltså att övriga branscher följer deras överenskommelser.

– Den här gången blev märket väldigt annorlunda eftersom det blev en prolongering på sju månader. Men vårt ingångsvärde var att sju månaders prolongering är märket och att alla ska följa det, säger han.

Detta vände sig bland andra Byggnads emot då deras avtal i så fall skulle löpa ut den sista november. Man menar att det är för nära jul och att det skulle göra eventuella konfliktåtgärder tandlösa.

LO och Svenskt Näringsliv möttes vid förhandlingsbordet. I april skrev de ett avtal.

Där är sju månaders förlängning huvudregel. Men byggbranschens avtal som hade slutdatum sista april ska, enligt denna överenskommelse, i stället förlängas med 6,5 månader – till 15 november.

LO-styrelsen ställde sig bakom detta.

– Så döm om vår förvåning nu när Byggnads inte vill hålla den överenskommelsen. När vi tecknar avtal bygger det på att vi faktiskt håller det, säger Mattias Dahl.

Men vad skulle man förlora på att i stället förlänga byggavtalet till sista oktober?
– Förtroendet för systemet, det är den stora förlusten. Om vi börjar ändra skapar vi en enorm instabilitet i det här sköra systemet. Kan vi lita på varandra? 

– Och den sista oktober är helt uteslutet för då löper industrins avtal ut och då ska industrin vara i fokus. Man ska inte kunna använda det här tillfället till att flytta sina utlöpningsdatum på ett sätt som passar en, säger Mattias Dahl.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, bekräftar bilden av överenskommelsen.

Så LO:s styrelse, inklusive Byggnads, var eniga om att ställa sig bakom den?
– Ja.

Men nu vill Byggnads inte skriva under till den femtonde november, vad tycker du om det?
– Avsikten är att alla ska ramla in i den här överenskommelsen, det är det vi jobbar för. Det borde gå att lösa, men ibland kan saker gå i baklås.

Han betonar att detta inte handlar bara om Byggnads agerande utan uppger att Almega tidigare väckt LO:s irritation genom att från sitt håll ställa särskilda krav för prolongering, samt att det fortfarande finns avtal inom transportsektorn som inte förlängts för att det kärvar på arbetsgivarsidan.

– Det är ett partsproblem, säger han.

Han delar inte Mattias Dahls bild av att märket bryts, utan menar att märkessättningen handlar om avtalens innehåll och inte om löptider. Men han ser andra följder av om centrala överenskommelser inte följs, att det blir svårt för huvudorganisationerna att lösa svåra problem centralt.

– Det handlar om trovärdighet i sista änden.