Strax före årsskiftet presenterade den ukrainska regeringen ett utkast med reformer av existerande arbetsmarknadslagstiftning.

Utkastet väckte omedelbart kritik och senare drogs förslagen om bland annat lättare grund för avsked tillbaka.

Däremot lever ett utkast gällande förändringar för landets fackförbund kvar och ska upp för omröstning i parlamentet.

Antal fackföreningar som är tillåtna på ett företag ska begränsas, liksom att antalet personer för att bilda en fackförening på ett företag ska öka från tre till tio.

Egendomar som fackförbund förvärvade före 1991 ska staten ha möjlighet att beslagta. Därutöver skulle arbetsgivare inte behöva ge ut information till anställda som är relaterade till kollektiva förhandlingar.

I Ukraina har det väckt kritik och nu ansluter sig de globala förbunden till protesterna.

Ambet Yuson som är internationella byggfacket BWI:s generalsekreterare har skickat ett brev till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I brevet poängterade han att att fackföreningar är viktiga för en hållbar demokrati.

Även det globala industrifacket Industriall har i ett brev adresserat till presidenten uppmanat honom att ”sätta människors rättigheter och förväntningar före företags- och ekonomiska intressen”.

Det globala tjänstefacket UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman konstaterar i ett uttalande:

”Tillsammans med den globala fackföreningsrörelsen uppmanar vi Ukrainas regering att dra tillbaka förslagen och i stället samarbeta med fackföreningar och arbetsgivare för att uppfylla de internationella arbetskonventioner som Ukraina har ratificerat”.

Också det internationella advokatnätverket ILAW har försökt pressa på landets parlamentariker.

I början av juni skickade de ett brev till parlamentet med kravet att dra tillbaka vad de kallar det ”antifackliga lagförslaget”. Även ILAW menar att ändringarna skulle gå på tvären mot de ILO-konventioner som Ukraina har skrivit under.