Arealerna av bördig, svart jord, tillhör de största brukbara åkrarna i Europa.

Efter Sovjetunionens fall har jorden endast arrenderats, men regeringen lade i förra månaden fram ett förslag att intressenter ska kunna köpa mark.

Förslaget om försäljning väcker starka protester, och på onsdagen 30 oktober, samlades omkring 2 000 demonstranter utanför president Zelenskyjs kontor i Kiev.

– Vi ukrainare kommer att bli bortknuffade från vår jord av amerikaner, kineser och ryssar som står beredda att köpa, säger bonden Valentyna Zemlyana från södra delarna av landet.

Världsbanken lovordar värdet på den ukrainska jorden, och konstaterar att den är ”extremt fertil”.

Ukraina beräknas ha en tredjedel av vår planets svarta jord, en jordart som är rik på fosforsyror och ammoniak.

Världsbanken skriver i en rapport från 2017 att försäljning av ukrainsk jord skulle innebära ett rejält tillskott till landets bruttonationalprodukt.