Hur många ukrainare som arbetar i andra länder går inte att fastställa, eftersom ukrainare inte behöver registrera att de arbetar utomlands.

Ukrainas arbetsmarknadsminister Andriy Reva uppskattade nyligen antalet till tre miljoner, inklusive de personer som bor i Ukraina och pendlar till jobb i Polen.

– Oavsett vilken den rätta siffran är har migrationen skapat brist på kvalificerad arbetskraft i Ukraina, säger Vasyl Andreyev, ordförande för det ukrainska byggfacket.

– Det har blivit svårt att hitta byggnadsarbetare, svetsare och andra yrkesarbetare. Det har lett till att lönerna i Ukraina har mer än fördubblats de senaste åren.

Ändå kan ukrainare räkna med ungefär dubbelt så hög lön i Polen som hemma.

Löneskillnaden gentemot Sverige är ännu större – även om exakta jämförelser är svåra.

Brist på skogsarbetare i Sverige: ”Alla har inte förstått allvaret”

Nyheter

Enligt Vasyl Andreyev ligger snittlönen för en byggnadsarbetare i Ukraina mellan 330 och 350 euro i månaden (omkring 3 600 kronor). Men det är den vita lönen.

Den verkliga inkomsten är snarare 700 euro.

I den ukrainska debatten lyfts både goda och dåliga sidor av arbetsmigrationen (som i huvudsak går till Polen).

Utlandsjobbarna för över mer än 11 miljarder dollar per år till sitt hemland, uppskattar Ukrainas centralbank.

Men för den enskilde anställde kan villkoren utomlands vara hårda.

– Visumfriheten för ukrainare, som EU införde 2017, används för arbete utomlands trots att den egentligen bara gäller besökare och turister. Det utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, säger Vasyl Andreyev.

Som exempel har ukrainsk TV uppmärksammat en ukrainsk kvinna som fick en hand avhuggen när hon arbetade i en fabrik i Polen.

Då hon saknade arbetstillstånd kunde arbetsgivaren förneka att hon hade jobbat i företaget.

– Den sortens problem är vanliga i byggbranschen, säger Vasyl Andreyev.

De ukrainare som säsongsarbetar i det svenska skogsbruket betalar skatt i Sverige.

Enligt såväl GS-facket som Skatteverket betalar många av dem (det exakta antalet är okänt) så kallad särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands.

Skatten är 25 procent, vilket är betydligt mer än svenskar med samma årsinkomster betalar.

Samtidigt måste de ukrainska säsongsarbetarna bekosta sjukvård i Sverige själva