Splittring och sjunkande medlemstal dominerade bilden av LO i massmedia i vintras.

Kommunal och Pappers vände LO ryggen inför avtalsrörelsen, och fem LO-förbund riktade hård kritik mot hur LO förhandlade med Svenskt Näringsliv om anställningsskyddet.

Till detta kom det utbredda stödet för Sverigedemokraterna bland LO:s medlemmar.

Men den nya LO-ledning som valdes under den digitala kongressen har en rejäl chans att stärka och samla LO, bedömer Jenny Madestam, docent i statsvetenskap verksam vid Södertörns högskola.

– Varje ledarskifte är en öppning för någonting nytt, och LO blir en viktig aktör i svensk politik framöver. Statsministern säger sig räkna med att parterna gör upp om arbetsrätten, som är en verklig krutdurk för regeringen. Det lägger ett enormt ansvar på LO:s axlar.

Om parterna når en överenskommelse ökar LO:s betydelse. Om inte, så får LO i stället chansen att spela en central roll som opinionsbildare mot att Las-utredningens förslag blir lag, säger Jenny Madestam.

Också Nils Karlsson, professor i statsvetenskap och vd för näringslivets forskningsinstitut Ratio, talar om en historisk möjlighet för den nyvalda LO-ledningen.

Över hela Europa har coronakrisen försvagat stödet för partier som spelar på populistiska strängar och ökat stödet för mer ansvarstagande, långsiktiga krafter i den politiska mitten, påminner Nils Karlsson.

– Susanna Gideonsson och den nya LO-ledningen har en rejäl chans att mota det populistiska hot som SD faktiskt utgör.

– Det vore extremt positivt om de lyckas. Och gör man det inte nu, så vete sjutton hur det går i framtiden.

Nils Karlsson tonar ner betydelsen av LO:s interna motsättningar kring lönepolitik och las-förhandlingar: ”Historiskt har det alltid funnits intern opposition inom LO”.

Problemet är i stället att LO behöver bli mer relevant för medlemmarna i det nya kunskapssamhället, anser Ratios vd, som hävdar att LO och LO-förbunden behöver tona ner klasskampsretoriken och bli mer av en serviceorganisation, ”mer som tjänstemannafacken”.

– Här finns stora möjligheter, och det tror jag att Susanna Gideonsson förstår, säger Nils Karlsson.

Att tre av fyra i den nya LO-ledningen är kvinnor har stort symbolvärde, anser Jenny Madestam.

– Forskningen visar att andra frågor hamnar på agendan när kvinnor blir ledare. Kommunal och andra kvinnodominerade förbund har säkert förhoppningar på detta. I allmänhetens ögon minskar LO:s aura av gubbighet.

Att LO får en ledare från Handels – inte industrin – är ”spännande”, tycker Nils Karlsson.

– Susanna Gideonsson kommer från en bransch med många visstidsanställda och många ungdomar. I sådana branscher finns många potentiella medlemmar, om facket kan möta deras behov.

LO:s ordförande ingår alltid i Socialdemokraternas verkställande utskott och partistyrelse. Att hantera relationen till partiet blir en av Susanna Gideonssons svåraste och viktigaste uppgifter, anser Nils Karlsson.

– Jag tror inte att bandet mellan LO och Socialdemokraterna är långsiktigt fruktbar för någon av parterna. I Danmark och Norge har man insett det. Min prognos är att vi får se samma utveckling i Sverige.

Jenny Madestam gör en annan bedömning:

– LO måste förklara tydligare för medlemmarna varför socialdemokraternas politik är bäst. Om las-utredningens förslag genomförs blir det en påfrestning för relationen mellan LO och partiet.

– Men jag tror att det blir svårt för LO att klippa banden, eller distansera sig mer från Socialdemokraterna. LO:s identitet är att man är en del av arbetarrörelsen; att man är vänster.