All motionsbehandling har skjutits fram till dess att LO kan samlas till en kongress i verkliga livet. Därför var det beslutsfattigt på den digitala varianten som avhölls i dag.

Förutom val av ny ledning, styrelse och revisorer var det bara några stadgeändringar som var upp för omröstning.

Det handlar dels om att LO-styrelsen förslagit att nästa kongress ska krympas från 300 till 250 ledamöter.

Beslutet gäller från nästa extra eller ordinarie kongress och påverkar alltså inte fortsättningen på dagens kongress som ska hållas någon gång bortom covid-19.

Vidare beslutades att ett enskilt förbund som samlar minst tio procent av medlemmarna inom LO får rätt att lyfta en enskild fråga till särskilt representantskapsmöte.

Förslaget var inte helt okontroversiellt då framför allt ledamöter för GS-facket ville se att det i stället skulle vara ett eller flera förbund som tillsammans samlar minst tio procent av medlemmarna.

LO-styrelsens förslag vann emellertid med betryggande majoritet.