En enig valberedning har föreslagit undertecknad som ordförande för LO. Jag tar emot stödet med ödmjukhet och tillförsikt och hoppas att jag får LO-kongressens stöd.

Svensk arbetsmarknad, svensk arbetarrörelse och svensk fackföreningsrörelse står inför stora utmaningar som kräver en stark organisation med stort mod.

Huvudfokus under den första tiden som ordförande kommer att vara att stärka LO. LO:s roll på svensk arbetsmarknad ska inte hotas eller ifrågasättas.

LO ska tillsammans med alla 14 medlemsförbund brygga över de konflikter som synts under vintern. Representantskapet i maj, kongressen i juni, representantskapet i höst liksom den återupptagna kongressen blir tillfällen att hitta breda lösningar som vi alla stödjer.

Olika branscher har olika behov, men alla LO-förbund har gemensamma intressen. Såväl fackliga som politiska. Det fackliga löftet är grund för allt, eniga är vi starka. Motsatsen gynnar blott vår motpart, om den så är Svenskt Näringsliv, Almega eller Sveriges kommuner och regioner.

Coronakrisen har därtill blottat hur eftersatt arbetsmiljön är på svensk arbetsmarknad.

Susanna Gideonsson

Den uppskjutna avtalsrörelsen kommer att bli tuff för oss. Vi ska gå in i den med vetskapen om att vi har varandras stöd.  Samordningen av politiska krav och den fackliga samordningen mellan avtalsrörelser ska bli bättre.

Tiotusentals arbetare har gått med i våra LO-förbund under de senaste månaderna. Det är ett välkommet trendbrott och det visar på fackets relevans och betydelse i människors vardag. Facket ska inte bara växa i antal medlemmar, vi ska också se till att fler får möjlighet att bli aktiva medlemmar, på sina arbetsplatser och i sina förbund.

Svensk arbetsmarknad är i gungning. Coronakrisen har tydliggjort anställningsskyddets bräcklighet. Den har också tydliggjort betydelsen av fungerande socialförsäkringar och trygghetssystem när krisen inträffar.

Coronakrisen har därtill blottat hur eftersatt arbetsmiljön är på svensk arbetsmarknad. Vi har sett brist på skyddsutrustning, senfärdiga arbetsgivare och anställda rädda för att bli smittade på jobbet. För att ett arbete ska vara tryggt räcker inte en trygg anställning. Ingen ska gå till jobbet rädd för att få en sjukdom, en skada eller i värsta fall förlora livet. Skyddsombudens roll måste stärkas.

Många fackliga frågor flyttar till EU-nivån och den globala fackliga kampen blir allt viktigare när multinationella företag etablerar sig i fler länder. För mig är ett samordnat internationellt fackligt arbete med respekt för nationella modeller prioriterat.

Det finns ett tydligt politiskt hot mot trygga jobb. LO får aldrig acceptera en slakt av anställningstryggheten. Oavsett vilken regering som lägger förslagen. Min erfarenhet från tjänstesektorn är att det som behövs är det motsatta. Arbetsmarknaden behöver fler trygga jobb. Inte att alla arbetare tvingas lita på arbetsgivarens godtycke. Lasutredningen måste stoppas. Nu.

Den svenska modellen på arbetsmarknaden innebär att det är starka parter som ska ta ansvar för avgörande beslut. När politiker pillar i den finns risk att hela modellen hotas.

Svensk arbetarrörelse är under hård press. Januariavtalet har tvingat det socialdemokratiska partiet till kompromisser långt ifrån socialdemokratisk politik. Det handlar om las, men det handlar också om saker som marknadshyror, minskad progressiv beskattning och vinstintressen i välfärden. Detta är inte socialdemokratisk politik och slår hårt mot LO-förbundens medlemmar.

LO ska ta sin del av ansvaret i denna utveckling. Många säger att den facklig-politiska samverkan måste avbrytas nu, men svaret är tvärtom. Den behövs och ska stärkas. Det behövs fler fackliga på politiska uppdrag, fler politiska samtal på arbetsplatserna, fler berättelser om arbetares liv och vardag i TV-sofforna.

Stark samverkan mellan fack och politik leder till modiga politiska beslut för ett jämlikt samhälle för vanligt folk.

Vårt gemensamma uppdrag inom LO är svårt men fullt möjligt. Tillsammans gör vi det.

Susanna Gideonsson, valberedningens förslag till ny LO-ordförande