Sverige avvecklar det bilaterala biståndet till Kambodja.

– Det har varit problem i Kambodja under lång tid. Det är ett av de länder i världen där utvecklingen varit mest negativ. Oberoende press har avvecklats, 32 radiokanaler lags ner och ledande oppositionspolitiker stoppats, säger biståndsminister Peter Eriksson till Dagens Nyheter.

I fortsättningen ska Sverige i stället stärka mänskliga rättigheter och demokrati i Kambodja genom den så kallade regionala strategin för Asien. 

Kambodja kommer trots det att finnas kvar i Global deal som är ett initiativ som statsminister Stefan Löfven (S) tog för några år sedan. Det går ut på att stärka fackföreningar runt om i världen samtidigt som seriösa företag ska få bättre villkor.

Genom en social dialog mellan stater, fack och arbetsgivare så ska alla parter tjäna på det, är tanken.

Vid flera tillfällen har Stefan Löfven försvarat Kambodjas medverkan i Global deal, dock påpekade han vid ILO:s hundraårsfirande ifjol att projektet måste börja ställa högre krav på medlemmar. 

Under flera års tid har det dock varit tydligt att repressionen mot Kambodjas fackföreningar har ökat och det demokratiska utrymmet har krympt.

Kambodja har utvecklats i alltmer auktoritär riktning de senaste åren. Myndigheterna har inte tillåtit fackliga organisationer att organisera sig.

Fackliga representanter har uppgett till Arbetet Global att de övervakas och tidigare tongivande röster från arbetarrörelsen har tystnat.

Den bedömningen gör flera organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter samt även den svenska regeringen och EU.

Den svenska regeringens beslut att slopa det bilaterala biståndet ligger i linje med EU:s hållning.

I februari gick EU ut med att de ska se över ett handelsavtal med landet, och samtidigt hotar premiärminister Hun Sen att straffa de som öppet vågar kritisera det gynnsamma avtalet.

Avtalet ger tullättnader och är tänkt att ge fattiga länders ekonomi en skjuts framåt. För Kambodja som har en stor export av textilier och socker är detta viktigt.

Den kambodjanska klädindustrin sysselsätter mellan 600 000 och 800 000, och nästan lika många till är beroende av inkomsterna som arbetarna från denna industri får.