EU:s program Everything But Arms (EBA) ger världens fattigaste länder särskilt förmånliga handelsvillkor.

Systemet innebär att de 47 stater som FN klassificerat som ”minst utvecklade” erbjuds tullfri export till EU för alla varor utom vapen och ammunition.

Kambodja är ett av länderna som omfattats av programmet, men nu överväger EU att dra tillbaka villkoren.

Bakgrunden är oro över rapporter om människorättskränkningar i det sydostasiatiska landet och premiärminister Hun Sens allt mer auktoritära styre.

Kambodja mot diktatur efter att oppositionen krossats

Global

I augusti 2018 tog premiärministerns maktparti CPP hem samtliga platser i parlamentet – efter att det största oppositionspartiet upplösts.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg har EU-kommissionen nu bett medlemsländerna att lämna godkännande till handelssanktionerna. Svaren ska vara inne i morgon, den 29 januari.

Kommissionens förslag följer enligt Bloombergs källor på ett möte mellan handelskommissionär Cecilia Malmström och Kambodjas Prak Sokhonn den 21 januari.

 

”Vi diskuterade EBA-avtalet och möjligheten att dra tillbaka de förmånliga tarifferna. Upprepade vår oro rörande demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen”, skrev Malmström på Twitter efter mötet.

Kambodjas förmånliga handelsstatus har ifrågasatts under lång tid.

Trots motvind – Löfven försvarar Global deal

Global

Europaparlamentet uppmanade i en resolution 2012 kommissionen att utreda frågan.

Flera liknande resolutioner har antagits under årens lopp och i oktober 2018 meddelade Malmström att processen för en eventuell revidering av handelsvillkoren inletts.

Om medlemsstaterna godkänner kommissionens förslag kan beslut om handelssanktioner fattas tidigast om tolv månader, uppger Bloomberg.

Everything But Arms

EU-initiativet Everything But Arms trädde i kraft 2001 och innebär att fattiga länder får tull- och kvotfri export till EU för alla varor utom vapen.

Systemet omfattar de 47 länder som FN klassificerat som ”least developed” – minst ekonomiskt utvecklade.

I gengäld förbinder sig exportländerna att respektera mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner.

Värdet på Kambodjas export till EU uppgick 2017 till drygt 45 miljarder kronor.