Det har varit relativt tyst kring Global deal det senaste året. Initiativet, som lanserades av statsminister Stefan Löfven (S) hösten 2016, syftar till att skapa en social dialog och bättre villkor på världens arbetsmarknader. 

I november 2018 lämnade Sverige över värdskapet till OECD och nu finns sex personer på plats på huvudkontoret i Paris för att utveckla Global deal. 

Under tisdagen, 4 februari, arrangeras en konferens för regeringschefer, företagsledare och fackordförande från många av det tjugotal länder som står bakom initiativet. 

Veronica Nilsson utsågs i fjol till enhetschef på Pariskontoret. Hon är hoppfull inför konferensen.

– Jag hoppas att vi får ett bra utbyte mellan partners som kan ge inspiration och stimulera till nya idéer om hur vi bäst kan använda social dialog för att skapa bättre arbetsvillkor, minska ojämlikheterna och att förbereda oss för framtidens arbetsmarknad. 

Veronica Nilsson är enhetschef för Global deal på OECD:s huvudkontor i Paris.

Nu är 20 länder, 35 företag och 30 fackförbund anslutna – siffror som varit i princip desamma sedan ansvaret lades över på OECD. Veronica Nilsson berättar att fler konferenser och seminarier står på agendan för att sprida kunskap om initiativet.

– I och med att ILO och OECD är engagerade finns det många kontaktytor som vi kan använda oss av. Sedan räknar vi naturligtvis med att Sverige fortsätter att driva Global deal i sina diskussioner med andra regeringar och företag. 

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) är ordförande i Global deals styrkommitté tillsammans med generalsekreterarna från ILO och OECD, Guy Ryder och Angel Gurría. 

– Nu gör vi ett omtag. Vi måste bli mycket tydligare med vad vårt erbjudande är. Och vi ska sätta upp mål om hur många vi ska vara och vad vi ska uppnå. 

Bland svenska företag och arbetsgivarorganisationer är intresset ljummet. Endast ett tiotal svenska företag har anslutit sig sedan starten. 

– Vi avser inte att ansluta oss. Däremot kan enskilda medlemsföretag själva välja om de vill ansluta sig, säger Nicklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. 

– Vi jobbar med den här typen av frågor genom ILO och vi ser inte behov av en parallell struktur.

Men Anna Hallberg hoppas, med sin långa erfarenhet från näringslivet, kunna ändra på det. 

– Jag är övertygad om att fler svenska och nordiska företag kommer att gå med. Jag har en väldigt bra och nära dialog med Svenskt Näringsliv och jag hoppas att de också ser ett värde i det här, säger hon. 

Bland länderna som anslutit sig till Global deal hittas Kambodja – ett land som brister i arbetsrättsliga villkor och där fackförbund tystas. Till Arbetet Global har statsminister Stefan Löfven tidigare sagt att landet har visat på vilja till förändring. 

– Att exkludera ett land innebär risker för då innebär det att man inte har en dialog. 

Men vi ska ställa krav. Det går att komma från en låg nivå om det finns ett handlingsprogram för en bättre utveckling, säger Anna Hallberg. 

Har det ställts konkreta krav på Kambodja inom Global deal?

– Jag kan inte säga hur det har sett ut i dialogen med respektive land eftersom jag är relativt ny. Men framåt så behöver vi vara mycket tydligare med vilka förväntningar vi har på våra partners. Är man med i Global deal så kan man inte missbruka sin ställning som arbetsgivare och stat. 

Global deal

Är Stefan Löfvens initiativ där ambitionen är att globaliseringens fördelar och vinster ska komma fler till del. Arbetare ska få bättre villkor, företag större vinster och den sociala oron i länder ska minskas.

Vägen dit ska gå genom en utökad social dialog, alltså förhandlingar. Inom ramen för Global deal finns projekt för partssamverkan samt att se till att länder ska skriva under ILO-konventioner.

Nu är 20 länder, 30 fackliga organisationer, 35 företag och arbetsgivarorganisationer samt ytterligare 17 organisationer – däribland ideella grupper och FN-organet ILO – anslutna.

OECD

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD startades 1960 och har i dag 36 medlemsländer och sitt huvudsäte i Paris. Den fackliga organisationen som jobbar gentemot OECD heter TUAC.

Källor: Regeringen, Global Deal, OECD