Under coronutbrottet har viktiga samhällsfunktioner påverkats I Brasilien, Nagelteknikern Severina de Almeida var en av många som hade svårt att få ut pengar från sin bank i Rio de Janeiro förra veckan, trots att hon hade sina dokument i ordning.

– Att dra nytta av detta ögonblick är att vara en gam, säger Alfredo Gonçalves, avdelningssekreterare på CUT, Brasiliens största fackliga centralorganisation.

Under tidigare regeringar har det tagit mellan sex månader och tre år att genomföra en ändring i arbetsrättslagen. Sedan högernationalisten Jair Bolsonaro tog över som president genomförs ändringarna på rekordtid – endast två månader.

I början av april bad arbetsmyndigheten regeringen att införa ett stopp för ändringar under coronapandemin. Än har inte myndigheten fått något svar.

– Regeringen använder coronapandemin till att ta ifrån arbetarna deras rättigheter, säger Alfredo Gonçalves.

När coronaviruset nådde världens femte största land i början av mars bankade kongressen snabbt genom en rad undantagslagar som gör det lättare för arbetsgivaren att sparka anställda och sänka deras löner.

En av de nya lagarna ger arbetsgivaren rätt att inte betala ut någon lön på fyra månader.

Den möttes av sådan skarp kritik att Bolsonaro tvingades förtydliga att staten skulle täcka upp för en del av inkomstbortfallet. En annan lag tvingar anställda att ta ut sin semester i förtid.

Arbetsrättsinspektörer fruktar att undantagslagarna kommer att förlängas och utarma arbetsrätten.

Under det ett och ett halvt år som Bolsonaro styrt Brasilien har regeringen redan gjort flera ändringar i arbetslagstiftningen.

Innan hade arbetstagaren rätt att vägra utföra en arbetsuppgift om hen ansåg att den vara för farlig. Nu är det i stället arbetsgivaren som avgör om uppgiften är farlig eller inte.

En sjuksköterska utan skyddsutrustning kan inte vägra att ta hand om en smittad coronapatient om sjukhusledning ber hen göra det.

– Just när vi behöver arbetsrätten som mest försvagas den, säger arbetsrättsinspektören Luiz Scienze till Arbetet Global.

Han har i uppgift att kontrollera arbetsvillkoren och arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Vad som försvårar hans arbete är att tidigare tillhörde hans myndighet arbetsdepartementet, men efter att Bolsonaro tog över Brasilien har departementet lagts ned och uppgifterna förts in under finansdepartementet.

Hans högste chef är alltså landets finansminister Paulo Guedes som drivs av en vision att arbetskraften ska vara så flexibel som möjligt.

– Han tänker på marknaden, inte människorna, säger Luiz Scienze.

”Masker räddar liv” står det nu på Kristusstatyn I Rio de Janeiro.

De senaste två månaderna har arbetsrättsmyndigheten fått in över 9 000 klagomål från läkare och sjuksköterskor.

– De klagar på att det inte finns tillräckligt med skyddsutrustning och är rädda att bli smittade. De är inte heller nöjda med arbetsbelastningen. Många jobbar 12 timmar om dygnet, säger han.

När Brasiliens första kvinnliga president Dilma Rousseff avsattes vid en riksrättsprocess för fyra år sedan var det många som menade att hon utsattes för en parlamentarisk kupp.

Hon dömdes aldrig för det bokföringsbrott hon påstods ha begått. Brasilien hade då i tretton år styrts av Arbetarpartiet som lyft 40 miljoner människor, mer än en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen, ur fattigdom och fått Brasiliens ekonomi att gå om Storbritanniens. Brasilien var på god väg att bli världens femte största ekonomi.

När lågkonjunkturen slog till 2014 och många förlorade sina jobb förändrade högerpartierna narrativet och fick merparten av befolkningen att tro att Arbetarpartiet skott sig under rekordåren.

De menade att enda anledning till att levnadsstandarden förbättrats under deras tid vid makten var att Brasilien njutit av höga råvarupriser på sojabönor, nötkött och järnmalm – tre av landets främsta exportprodukter. 

Dilma Rousseffs vicepresident Michel Temer tog över och gjorde den största u-sväng en ställföreträdande president gjort i modern tid. Han sparkade alla ministrar, bjöd in oppositionen och skapade en renodlad högerregering.

– Det var där det startade, säger arbetsrättinspektören Luiz Scienze.

Tillsammans med ett fyrtiotal andra arbetsrättsinspektörer bildade han därför institutet Trabalho Digno, Värdigt arbete. Institutet har funnits i tre år, är inte kopplat till något fackförbund, utan ser sig som en lobbyverksamhet som kämpar för att försvara arbetsrätten.

– Bolsonaros finansminister har ett projekt. Han vill införa en nyliberal agenda. Den har inte fungerat i något land. Titta på Chile! Folket har vänt sig mot den nyliberala politiken. Att vår finansminister nu kämpar för att luckra upp arbetsrätten under rådande pandemi är väldigt talande, säger Luiz Scienze som är ordförande för institutet.

Brasilien

• Landet har 210 miljoner invånare och huvudstaden heter Brasilia.

• För första gången någonsin klassade världsfacket Ituc Brasilien som ett av de tio sämsta länderna i världen för fackligt förtroendevalda.

• Det finns flera centralorganisationer varav Central Única dos Trabalhadores (CUT) är störst med cirka 8 miljoner medlemmar. De har historiskt haft nära band med Arbetarpartiet. Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) tillkom efter en splittring 1989.

• Andelen brasilianer med formell anställning ökade under en rad år fram till 2014 men har sedan minskat igen. Mellan en tredjedel och hälften av dem som arbetar gör det utanför den formella sektorn. 

Källor: Utrikespolitiska institutet, Union to Union