ARBETET GRANSKAR ARBETSFÖRMEDLINGEN. Ett lätt regn faller över det coronaöde Uppsala. På ett jobbcoachföretag i centrum sitter Martin Lindblom och söker jobb. 

Pandemin sätter sina spår i Arbetsförmedlingens platsbank. Gott om lediga jobb inom sjukvården och i livsmedelsbutiker, betydlig färre inom restaurang och inte ett enda hotelljobb. 

– Jag kan tänka mig egentligen vad som helst, men jag söker mest jobb i matbutiker, säger Martin Lindblom. 

Han har varit inskriven på Arbetsförmedlingen sedan 2016, med ett kortare uppehåll för studier, och har märkt att arbetsförmedlarna har blivit färre.

Då, 2016, fick han prata med en arbetsterapeut om sina höft- och ryggproblem och hade en personlig handläggare. 

– Det var betydligt mycket mer kontakt då. Nu har jag ingen handläggare längre, utan det är olika personer varje gång jag ringer. 

– Det vore ju kul att få ett riktigt jobb, säger Martin Lindblom samtidigt som han skrollar genom Arbetsförmedlingens platsbank.

Att Martin Lindblom förlorat sin personliga handläggare är inte så konstigt. I Uppsala län har antalet arbetslösa per arbetsförmedlare mer än fördubblats på drygt ett år. 

Orsaken är de stora nedskärningarna och kontorsnedläggningarna på Arbetsförmedlingen under det senaste året.  

I januari 2019 jobbade nästan 7 300 arbetsförmedlare på myndigheten, i mars i år var bara cirka 5 500 kvar, en minskning med en fjärdedel. Det visar personalstatistik som myndigheten tagit fram på uppdrag av Arbetet. 

Januari 2019 (vecka 1)

49 arbetslösa per arbetsförmedlare, snitt i Sverige.

Mars 2020 (vecka 14)

73 arbetslösa per arbetsförmedlare

Men bara personalneddragningarna ger inte hela bilden. Samtidigt har arbetslösheten gradvis ökat under perioden.

Det har gett allt färre arbetsförmedlare allt fler arbetslösa att ta hand om. 

I januari 2019 gick det 49 arbetslösa på varje arbetsförmedlare. I början av mars, innan coronakrisen fick arbetslösheten att skjuta i höjden, låg siffran på 69 personer.  

I slutet av mars hade siffran stigit ytterligare, till 73 arbetslösa per arbetsförmedlare. Det är en ökning med 50 procent sedan före personalnedskärningarna. 

På IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, talade man redan för ett år sedan om att vi var på väg in i “den perfekta stormen”, alltså att flera separata faktorer samverkar för att tillsammans skapa en katastrofal situation. 

Det berättar professorn Anders Forslund som forskar om Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder på institutet. 

– Och det var innan corona. Det har knappast blivit bättre sedan dess, säger han. 

Stormvindarna kom från flera håll, enligt Anders Forslund. Det första var budgetneddragningarna som tvingade Arbetsförmedlingen att säga upp närmare 2 000 arbetsförmedlare. 

För tillfället hemarbetar professor Anders Forslund, som forskar om Arbetsförmedlingen. Redan för ett år sedan såg han med oro på den nedbantade myndighetens möjligheter att hantera en stigande arbetslöshet.

Dessutom lade myndigheten ned ett stort antal kontor, kanske ett större antal än nödvändigt om du frågar Anders Forslund. 

Samtidigt var man på väg in i en reformering av Arbetsförmedlingen som ingen riktigt visste hur den skulle fungera. 

– Redan då spådde vi också att arbetslösheten skulle öka. Men vi hade naturligtvis inte i våra vildaste föreställningar kunnat tänka oss att den skulle öka på det sätt som det med all sannolikhet kommer att göra nu, säger Anders Forslund. 

Vissa delar av landet har drabbats hårdare än andra. I Uppsala län, där två kontor stängt under nedskärningarna, har antalet arbetslösa per arbetsförmedlare ökat mest, från 40 till 90 personer.  

Örebro län har haft näst störst ökning, från 40 till 86 personer. I båda länen har alltså arbetsförmedlarna fått mer än dubbelt så många arbetslösa att ta hand om. 

– Det har inneburit en stor förändring för oss. Saker som vi har kunnat leverera tidigare har vi fått tänka om kring. Vi har fått hitta nya strategier, säger Jakob Nilsson som jobbar som arbetsförmedlare på lokalkontoret i Örebro. 

Enligt honom är den mest konkreta förändringen att det i dag inte går att följa en arbetslös under längre tid som ansvarig arbetsförmedlare.  

Arbetslösheten på väg upp redan innan coronakrisen

Antal arbetslösa i Sverige.

Just många möten med en och samma arbetsförmedlare gör sträckan till ett nytt jobb kortare. Det visar en studie som gjorts av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, där Anders Forslund är professor. 

– Det verkar inte spela så stor roll om det är fysiska möten eller på distans, men det måste finnas en lokal förankring. Då har förmedlaren kunskap om den lokala arbetsmarknaden och kunskap om hur den arbetssökande funkar och så kan man skapa bra matchningar, säger han. 

Anders Forslund känner därför en oro för att just den lokala närvaron är på väg att försvinna. 

– Men också naturligtvis över att man får träffa sin arbetsförmedlare väldigt sällan om det är alltför många sökande per handläggare. 

Mest att göra för arbetsförmedlare i Stockholms län

Antal arbetslösa per arbetsförmedlare i de olika länen, vecka 14 2020. Siffran under länsnamnet anger ökning sedan januari 2019, vilket den röda pilen också förtydligar. (Källa: Arbetsförmedlingen, Grafik: Arbetet)

Coronakrisen har ännu inte märkts så tydligt på lokalkontoret i Örebro enligt arbetsförmedlaren Jakob Nilsson.

De flesta nyinskrivningar, just nu mångdubbelt fler än vanligt, hanteras av kollegorna på avdelningen för Personliga distansmöten. De bemannar telefonerna och datorerna, antingen för mer allmänna frågor, eller för inbokade planeringsmöten. 

Enligt avdelningschefen Carina Göransson har den stora coronaanstormningen skapat en situation med långa telefonköer, framför allt för dem som ringer in och har frågor.  

– Men hittills har vi hanterat de planeringssamtal som bokats in.

Hennes avdelning har till skillnad från de andra på myndigheten inte skurit ner utan vuxit rejält det senaste året, med ungefär 250 anställda. Målet är att allt mer av kommunikationen ska ske över telefon och dator.

Ändå räcker personalen inte till i dagsläget. 

– Vi kommer att behöva hantera de här volymerna med hjälp av fler kollegor. Folk som i vanliga fall jobbar på kontoren kommer att behöva hjälpa till i telefon i större utsträckning, säger Carina Göransson. 

De arbetsförmedlare som är uppsagda har första tjing

Carina Göransson behöver rekrytera hundratals personer för AF-avdelningen ”Personliga distansmöten”

Samtidigt som tusentals arbetsförmedlare har fått gå från myndigheten jobbar alltså Carina Göranssons avdelning hårt för att anställa ny personal. Fram till nästa årsskifte ska ytterligare 350 personer anställas. Gärna samma erfarna arbetsförmedlare som nyligen fått gå från myndigheten, även om de ofta inte bor på de orter där distanskontoren är placerade.

– De som är uppsagda har första tjing när vi rekryterar, förklarar hon.

Fredrik Andersson är ordförande för fackförbundet ST på Arbetsförmedlingen. Han beskriver situationen för medlemmarna under coronakrisen som ”stressad och pressad”.

– Alla de varslade har inte tickat in än. Inskrivningarna har ökat men de kommer att öka ännu mer och trycket kommer att bli ännu hårdare på en redan sargad personalgrupp. 

Samtidigt var situationen stressig redan innan coronaviruset, menar han.

– Vi var redan åderlåtna. Vi har märkt att lågkonjunkturen varit på gång. Sedan gjorde coronan att det exploderade.

Fredrik Andersson menar att politikerna inte tagit höjd för att Arbetsförmedlingen ska vara en omställningsmyndighet i sämre tider.

– Det är det vi har funnits till för. Är det lågkonjunktur så har vi hanterat obalanserna, skrivit in folk och hanterat varsel. Det har man bortsett från i den här reformen.

Just nu, när coronaviruset ställt svensk arbetsmarknad på ända, har alltså Arbetsförmedlingen färre förmedlare än någonsin. Samtidigt räknar de flesta med att situationen kommer att bli värre och finansministern talar om en arbetslöshet på runt 10, i värsta fall 13,5, procent.

I Uppsala har regnet upphört, men stan är fortfarande lika öde. Martin Lindblom scrollar igenom Platsbanken och berättar om sina tidigare erfarenheter från Arbetsförmedlingen.

Efter gymnasiet, 2010, skrev han in sig första gången. Då var det helt annorlunda. 

– Jag blev inte hänvisad till externa program, utan hade en egen handläggare som jag träffade regelbundet.

Sedan dess har Martin Lindblom haft några ströjobb och pluggat på universitetet, men inte slutfört studierna.

Senaste gången han besökte Arbetsförmedlingen var i januari i år då hans förra jobbcoachperiod gick ut.

– Det var en lång kö för att få träffa en handläggare, minns han. 

Så gjordes granskningen

  1. Vi begärde ut personalstatistiken för alla arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen före och efter personalnedskärningarna, januari 2019, juli 2019 och mars 2020. 
  2. Vi jämförde sedan antalet arbetsförmedlare med Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik för samma veckor (arbetslösa och sökande i program).
  3. De arbetsförmedlare som jobbar i flera län samtidigt fördelade vi proportionerligt över de aktuella länen utifrån antalet övriga anställda arbetsförmedlare.
  4. Också de arbetsförmedlare som jobbar med telefon- och digitalmöten och servar hela landet fördelade vi proportionerligt över länen utifrån hur många arbetslösa som finns i varje län.

Arbetsmarknadsministern svarar: ”Vi jobbar stenhårt med åtgärder”

Med extrapengar till Arbetsförmedlingen och insatser för arbetslösa försöker regeringen parera krisen. Det säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). 

Efter stora nedskärningar ska Arbetsförmedlingen hantera coronakrisens verkningar på arbetsmarknanden. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ser allvarligt på läget. 

– Regeringen och samarbetspartierna jobbar stenhårt för att ta fram åtgärder för att rädda de svenska jobben. Samtidigt vet vi att vi inte kommer kunna rädda alla företag och alla jobb. Därför måste vi också se till att det finns ett bra stöd på plats för dem som förlorar jobbet.

Vad gör ni nu?
– Det handlar bland annat om att säkerställa att Arbetsförmedlingen kan möta ett ökat antal inskrivna arbetssökande. I vårändringsbudgeten tillför vi därför 330 miljoner kronor till Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. 

Och på längre sikt? 
– Vi vet ännu inte hur länge denna kris kommer att pågå och hur många av de varsel som meddelats som kommer att leda till uppsägning. Det är därför viktigt att säkerställa resurser för arbetsmarknadspolitiska insatser till dem som kommer att behöva det. I vårändringsbudgeten tillför vi över 1,8 miljarder kronor för fler insatser för arbetslösa, såsom arbetsmarknadsutbildningar, extratjänster och upphandlade matchningstjänster.