Från 14 211 till 25 350. Antalet nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen ökade rejält senaste veckan, visar färsk veckostatistik från myndigheten som Arbetet tagit del av från en källa i förväg.

Nyinskrivna på Arbetsförmedlingen skjuter i höjden

Veckans siffror visar också att coronakrisen för första gången har slagit igenom tydligt i arbetslöshetsstatistiken.

Sedan förra veckan är drygt 15 000 fler personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program. Det är en ökning med 0,27 procentenheter jämfört med veckan innan. 

Nu ligger arbetslösheten på 7,77 procent jämfört med veckan innan då den var 7,50 procent.

Det är också en ökning med en procentenhet jämfört med samma vecka förra året. 

Arbetslösheten stiger