Det senaste veckorna har antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen ökat dramatiskt i coronakrisens spår. Det påverkar också arbetsmiljön för de omkring 5 500 arbetsförmedlare som jobbar på myndigheten.

– Jag får signaler varje dag om att det är jättehårt tryck, säger Fredrik Andersson ordförande för fackförbundet ST på Arbetsförmedlingen.

Enligt honom leder trycket till att kötiderna blir längre för den som vill skriva in sig. 

– Det blir svårare att få kontakt med oss. Vi kommer att hantera det här men det kommer att ta längre tid och personalen kommer att bli mer pressad och stressad än vad den är redan är.

Antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen skjuter i höjden

Myndigheten satte tidigt in åtgärder för att minska antalet besök och trycket på handläggarna. Som att slopa kravet på att lämna in aktivitetsrapporter för den som är arbetslös.

Det har, enligt Fredrik Andersson, minskat trycket något på kundtorget, alltså de öppna kontoren dit arbetssökande kan gå för att få hjälp att använda Arbetsförmedlingens digitala verktyg.

– Men jag får signaler om att det är fullt på kundtorgen i alla fall. Massor av folk går in där.

Högst tryck är det dock på det som kallas ”personligt distansmöte”, alltså de som jobbar med att skriva in och hjälpa arbetssökande digitalt.

Alla nyinskrivna ska få ett personligt möte digitalt med en arbetsförmedlare. 

Arbetsförmedlingen har sedan nedskärningarna och kontorsstängningarna under förra året minskat antalet Arbetsförmedlare med ungefär 25 procent.

Något som gör den nuvarande krisen än tuffare, menar Fredrik Andersson.

– Det är redan en sargad personalgrupp. Sedan har alla de varslade ju inte tickat in än. Inskrivningarna har ökat men de kommer att öka ännu mer och trycket kommer bli ännu hårdare.