Många av de som jobbar för appföretagen Rappi, Glovo, Orden Ya och Uber Eats har i dag onsdag gått ut i strejk.

Strejken pågår i sex länder, Spanien, Costa Rica, Guatemala, Peru, Colombia och Argentina. Cykelbuden kräver hundraprocentiga löneökningar liksom bättre arbetsvillkor och säkrare arbetsmiljö.

Lönerna varierar för cykelbuden beroende på vilket land de jobbar i och för vilket företag. Exempelvis tjänar en person som levererar mat för Rappi i Argentina cirka 7-10 kronor per leverans. 

Med anledning av spridningen av covid-19 vill de att företagen de jobbar för förser dem med bland annat hygienartiklar.

I sociala medier sprider cykelbuden sina budskap under hashtaggarna #ParoNacionaldeRepartidores och #YoNoReparto.

I länderna där strejken pågår hålls befolkningarna inne med stränga utegångsförbud. Detta har lett till en ökad försäljning hos matleveransföretagen.

”Vi befinner oss i en svår situation där vårt arbete anses vara viktigt. Många av oss har tvingats arbeta fler timmar vilket ger ökad osäkerhet i vår arbetsmiljö. Vi har mycket låga löner och inget socialförsäkringsskydd. Till detta läggs nu också exponeringen för coronaviruset”, skriver Agrupación ATR som står bakom strejken.