Foodoras kanadensiska cykelbud har saknat rätt till facklig organisering då de varit klassade som självständiga entreprenörer.

Företaget har också motverkat fackliga initiativ i Toronto.

Detta berättade Arbetet om i vår tidigare granskning av företagets villkor för bud som cyklar ut restaurangmat till kunder i olika länder.

– Jag skulle inte bara kunna börja leverera för McDonalds på egen hand, sa det kanadensiska budet Ivan Ostos då för att beskriva att hans arbete inte är självständigt i relation till Foodora.

På tisdagen fick cykelbuden i Toronto rätt i ett juridiskt beslut.

De klassas inte som anställda, vilket de heller inte önskade, men placeras i en mellankategori som finns reglerad där.

Det innebär att man nu kan gå vidare i arbetet för att organisera sig fackligt.

I en tidigare påbörjad process har buden bland annat röstat om detta, rösterna är ännu inte räknade. 

Ivan Ostos sa till Arbetet tidigare i år att ersättningsnivåerna vid arbetsskador och lönevillkoren är två skäl till att fackligt arbete är angeläget.

– Den här segern tillhör inte bara oss, utan många gigarbetare som har farliga och osäkra villkor, som har brist på säkerhet, som inte har inflytande över sina arbetsvillkor – som behöver ett fack, säger han nu i ett pressmeddelande från det kanadensiska fackförbundet CUPW som står bakom buden.

Kanadensisk media refererar till ett uttalande där Foodora säger att man ännu inte kan veta hur detta påverkar verksamheten. 

Tidigare har Foodoras arbetsgivaransvar prövats i rättsprocesser även i Australien och Italien. I båda länderna, men främst Australien, blev slutsatsen att företaget hade mer ansvar än de tidigare medgett.

I Sverige är Foodorabuden anställda. Däremot saknas kollektivavtal.

Just nu driver Transport en kampanj för att organisera buden bland annat med rabatterat medlemspris.

Arbetet har i den tidigare granskningen av företaget skrivit om hur en rad krav rörande arbetsmiljön har drivits via Arbetsmiljöverket.