– Vi fördömer den federala regeringens behandling av branschen och besättningarna som är kvar ombord, säger Dean Summers till Arbetet Global.

Han är Australienansvarig på Internationella transportarbetarfederationen som tillsammans med lokala Maritime Union of Australia reagerat kraftigt på regeringens beslut att tvinga alla internationella kryssningsfartyg att lämna landets farvatten. 

– Det berör omkring 25 000 arbetare på 25 kryssningsfartyg. Passagerarna hade redan gått i land men fartygen var kvar i hopp om humanitär assistans, säger Summers. 

Sällan har det varit så stort nyhetsfokus på kryssningsfartyg som under coronakrisen.

Jätteskeppen där tusentals passagerare lever nära inpå varandra har blivit flytande smitthärdar och regeringar världen över har varit ovilliga att erbjuda hamnar.

I Australien fick från början varje delstat själv välja hur fartygen skulle hanteras, och flera tillhandahöll sjukvård och stöd, men i slutet av mars kom nya tvingande bud från regeringen. 

Vid midnatt mot torsdagen gick tidsfristen ut. Nu befinner sig tiotusentals besättningsmän, från omkring 50 olika nationer, på drift. 

– Alla kryssningsfartyg utom tre har lämnat men det är oklart vart de ska ta vägen. De här fartygen är bekvämlighetsflaggade, men de kan inte styra mot Panama eller Bahamas eller Bermuda. Det är inte riktiga hamnar, det är bara skatteparadis, säger Summers.

Ett kryssningsfartyg kan manövreras med en skelettbesättning på runt 20–30 personer. Facket drev linjen att resterande skulle få gå i land och erbjudas hjälp med transport till sina respektive hemländer. 

– Vi är genom internationella konventioner bundna att undsätta fartyg i nöd, men den australiska regeringen verkar inte bry sig. Allt den ville var att få bort fartygen från våra hamnar och nu kommer ingen att ta ansvar för dem, säger Summers. 

Av de tre fartyg som inte lämnat Australien tillhör ett turistgiganten APT, som utmanat beslutet i domstol. Ett annat vägrar med hänvisning till besättningens hälsa. Det tredje, Ruby Princess, är en brottsplats. 

– Det pågår en mordutredning. Kaptenen påstås ha känt till att passagerare var infekterade men lät dem stiga i land ändå. 14 dödsfall har kopplats till smittspridning därifrån så det är under utredning och besättningen på 1 100 personer sitter fast, säger Summers.