Kan regeringen och Stefan Löfven ha passerat Vänsterpartiets ”röda gräns”?

Den frågan ställer sig Jonas Sjöstedt på Twitter efter att ha läst Arbetets artikel ”Las-utredning: Stor lättnad för småföretag vid uppsägning av personliga skäl.

Artikeln handlar om den pågående las-utredningen som tillsatts av regeringen efter januariavtalet med C och L.

Enligt uppgifter till Arbetet ska utredningen föreslå att uppsägningar på grund av personliga skäl inte ska gå att ogiltigförklara i företag med färre än 15 anställda.

”Om den här typen av förslag läggs på riksdagens bord passerar regeringen en av de röda linjer som Vänsterpartiet har satt upp. Då är vi redo att avsätta regeringen Löfven”, skriver Jonas Sjöstedt på Twitter.

Han är inte ensam om att reagera starkt.

”Det här är, om det blir av, en otroligt omfattande inskränkning av anställdas rättigheter och trygghet. Vem som helst, när som helst, ska kunna sägas upp – i princip. Farligt förslag”, skriver Jenny Bengtsson, arbetsmiljöinspektör och tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet på Twitter.

”Detta är i praktiken liktydigt med att avskaffa Lagen och anställningsskydd för huvuddelen av dem som arbetar i Sverige och göra svensk arbetsmarknad otrygg och omodern. Det är orimligt och oacceptabelt.”, skriver Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson på Twitter.