I sociala medier har invånare i Melbourne och Canberra i flera månader riktat skarp kritik mot att matleveransföretag, såsom Uber Eats, låtit sina bud cykla i rökdimma utan andningsmasker.

Medan brevbärare i huvudstaden Canberra fick stanna hemma när läget var som värst cyklade matbuden vidare.

Colin Long, ansvarig för en rättvis omställning på den fackliga centralorganisationen Victorian Trades Hall, har i flera uttalanden påpekat att det ”råder brist på tydlighet” kring arbetares rättigheter under perioder med extremväder.

Särkilt gigjobbare och personer utan säkra anställningar menar han ligger i farozonen.

Detta visade sig genom ett exempel i slutet av november då en McDonalds-restaurang tvingade anställda till sina skift, trots att det fanns en risk att deras hem skulle förstöras av skogsbränder och myndigheter uppmanade alla att söka skydd.

När företagen inte själva tar beslut har anställda fått göra det.

Till exempel uppmanade hamnarbetarfacket alla anställda i Sydney att lämna sina jobb när rökdimmorna var som tjockast i staden under december månad.

Centralorganisationen Victorian Trades Hall har nyligen tagit fram ett direktiv som uppmanar anställda i utomhusmiljö att sluta jobba när luftkvaliteten bedöms vara ”mycket dålig”. När luften är ”dålig” krävs att hälso- och säkerhetsrepresentanter utvärderar situationen och stoppar arbetet vid behov.

– I månader har arbetare som utfört icke-kritiska jobb varit utomhus när luftkvaliteten varit mycket dålig och farlig på grund av brandrök. Det är oacceptabelt och vi var tvungna att göra något åt det, säger Luke Hilakari på Victorian Trades Hall.