– Även för de som har kvar sina jobb kan det bli svårare, säger Guy Ryder, ILO:s generaldirektör, som beskriver utvecklingen som ”extremt oroande”.

Varje år tar FN:s arbetsmarknadsorgan fram sin bredaste pensel och gör en analys över läget på den globala arbetsmarknaden. I årets rapport  görs bedömningen att arbetsmarknaden går in i ett kärvare läge.

Det är inga dramatiska förändringar, men den period mellan 2009 och 2019 som präglats av sjunkande arbetslöshet ser nu ut att vara på väg mot sitt slut. 

Förra året var 188 miljoner arbetslösa, vilket motsvarar en global arbetslöshet på 5,4 procent.

I år spås den bli lika stor för att nästa år, 2021, öka till 5,5 procent.  En förklaring är att flera stora ekonomier nu bromsar in.

Enligt ILO finns det dessutom en stor grupp, 470 miljoner, som är undersysselsatta och vill utöka sin arbetstid.

En av fem (630 miljoner) arbetare lever i extrem eller stor fattigdom och bor i ett hushåll där köpkraften understiger 3,20 dollar per person, cirka 30 kronor, per dag.

Rapporten visar även att unga och kvinnor har svårare att få jobb.

22 procent av världens ungdomar, mellan 15 – 24 år, har varken jobb, utbildningsplats eller gör praktik.

Kvinnors sysselsättningsgrad ligger långt under männens. Endast 47 procent av kvinnorna i arbetsför ålder räknas som sysselsatta. Motsvarande siffra för män är 74 procent. 

Världens arbetsmarknad

• 5,7 miljarder av världens befolkning är i arbetsför ålder. Av dessa är 3,3 miljarder (57 procent) anställda. 188 miljoner var arbetslösa 2019. 

• 61 procent av världens anställda, cirka 2 miljarder, jobbade inom informella sektorn vilket innebär att de inte har tillgång till välfärdssystem och att de har svårare att värna sina rättigheter som anställd. 

• Den globala fackliga organisationsgraden har sjunkit ifrån 25 procent år 2000 till 17 procent år 2017. En bidragande förklaring är att antalet egenföretagare har ökat. Samtidigt har arbetsgivarna blivit bättre på att organisera sig. 

Källa: ILO