Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Rapporten, som samlat in statistik från 99 länder, visar att småföretag står för sammanlagt 70 procent av den totala sysselsättningen.

Men det är stora skillnader mellan låg- och höginkomstländer.

Medan cirka 90 procent av alla sysselsatta i låginkomstländer är egenföretagare eller anställda i mikroföretag är motsvarande siffra för höginkomstländer drygt 30 procent.

Högst antal egenföretagare och mikroföretag hittas i afrikanska länder söder om Sahara. Lägst andel i Europa och Centralasien.

Enligt ILO har rapporten stor betydelse för både nationell och global arbetsmarknadspolitik. FN-organet menar att politiker och beslutsfattare måste ta större hänsyn till dessa småföretag för att tillgodose anställdas trygghet och villkor.

Rapporten visar också att 62 procent av alla sysselsatta i de 99 undersökta länderna jobbar i den informella sektorn.

Även här är skillnaden mycket stor mellan låg- och höginkomstländer.

I Benin, Madagaskar och Elfenbenskusten arbetar fler än 90 procent i den informella sektorn medan motsvarande siffra är mindre än 5 procent i Österrike, Belgien och Schweiz.

Rapporten bygger på nationella hushålls- och arbetskraftsundersökningar, från alla regioner utom Nordamerika.

Enligt Dragan Radic, chef för ILO:s enhet för små- och medelstora företag, är det första gången som sysselsättningsgraden beräknas i jämförande termer för ett så stort antal länder.

Fördelning av sysselsättningen i ILO-rapporten

Så många människor arbetar i småföretag fördelat på länder som kategoriseras som låg, låg/medel, medel/hög och höginkomstland.