Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Hur året blir är det ingen som vet, men räkna med att det kan bli en hel del förändringar inom arbetsmarknadsområdet. 

Men vi börjar med det mest grundläggande. Den globala ekonomin. 

Förra året var inget vidare. Handelskrig, ett växande skuldberg och växande inkomstskillnader. Den globala tillväxten var låg.

Detta år spår dock Världsbanken en svag förbättring och en tillväxt på 2,5 procent (vilket är 0,1 procentenheter mer än 2019).

Till stor del beror det på att det handelskrig som utkämpats mellan Kina och USA har mattats av.

Det är främst tillväxtländerna som kommer att få en bättre ekonomi och kan därmed räkna med fler nya jobb.

I de rikare länderna blir tillväxten fortsatt svag och tillverkningsindustrin haltar. 

I år spås antalet arbetslösa i världen öka med en miljon och uppgå till 174 miljoner, enligt FN:s arbetsmarknadsorgan ILO.

2020 blir det år då de svenska parterna kommer att hålla järnkoll på den nya EU-kommissionen.

Framför allt är det Ursula von der Leyens, EU-kommissionens ordförande, löfte om att införa en minimilön i hela EU som fått den svenska arbetsmarknaden att rycka till av skrämselhicka. 

– De svenska facken motsätter sig det kraftigt, säger Carl-Albert Hjelmborn, chef för fackliga Brysselkontoret.

Facken inom LO, TCO och Saco räknar med att lägga ned mycket tid på denna fråga.

Det gör även Svenskt Näringsliv som delar denna oro.

I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön och både fack och arbetsgivare är oroliga för att EU:s förslag ska rubba det svenska systemet för lönebildning. 

De svenska parterna oroas också för förslaget att införa en a-kassa på EU-nivå. 

Hur det ska göras är ännu inte klart men de diskussioner som Arbetet Global har tagit del av tyder på att det kommer att inrättas en fond som länder kan söka pengar ifrån.

Det blir alltså inte fråga om att svenska löntagares a-kassa ska hanteras av Bryssel. 

På Svenskt Näringsliv är brexit en prioriterad fråga. Många svenska företag påverkas av att Storbritannien lämnar unionen.

– Sen har vi risken för utvidgade handelskonflikter där Donald Trumps agerande och hanteringen av Kinas framväxt är några av nyckelfrågorna, säger Jonas Berggren, internationell analyschef på Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarna håller noga koll på vad som händer i WTO eftersom den tvistlösningsmekanism som funnits i världshandelsorganisationen slutat fungera i och med att USA har lagt in sitt veto mot nya domarutnämningar.

Sverige och svenska företag är beroende av en fungerande regelbaserad internationell handel.

I början av november är det val i USA. Utgången av det valet kan också få effekter på den globala handeln. 

Svenskt Näringsliv följer även hur EU:s klimatpolitik (Green deal) utvecklas.

Unionen vill ha en klimatlag på EU-nivå och sätta upp importtullar mot länder som inte har bra klimatlagstiftning. 

– Frågan är hur dessa tullar utformas och om det kan leda till ett protektionistiskt system där det byggs en mur runt EU. Det kan få väldigt negativa effekter, säger Jonas Berggren. 

Den fackliga biståndsorganisationen Union to Union jobbar med frågor som främst rör utvecklingsländer. 

Chefen Sofia Östmark uppger att de under året ska bland annat jobba mycket med frågor som rör en socialt rättvis grön omställning (just transition).

Hon ser flera mörka moln på himlen under 2020.  Ett exempel är att det demokratiska utrymmet krymper och rätten att organisera sig inskränks i många länder. 

– Och här i Sverige sjunker biståndsviljan. Debatten om biståndet har också förändrats. Det ifrågasätts allt mer. Det blir därför extra viktigt att vi visar det goda resultat som uppnås. 

Men det finns även ljuspunkter. 

– Det har blivit ett väldigt engagemang i miljöfrågor där även facken har ökat sitt engagemang. Det är positivt, säger hon. 

Saco, centralorganisationen som samlar akademikerfacken, ska under året stödja de oberoende turkiska facken Kesk och Disk. 

– Det är en oroande utveckling i Turkiet. Många blir avskedade på ett sätt som ligger bortom all rim och reson, säger Laila Abdallah, Sacos internationella sekreterare.

Flera har sagts upp på grund av att de skrivit under ett upprop för att värna den akademiska friheten i landet. 

Christer Wälivaara, som företräder 6F:s internationella arbete, ska under året hålla ögonen på en ny plattform som bildades alldeles nyligen i Sverige; Ethical Trading Initiative (ETI) där fack, företag och organisationer ska diskutera hur arbetsvillkoren ska förbättras i utvecklingsländer. 

– Det är en fråga vi kommer att ha väldigt mycket span på. Det kan bli intressant, säger han.

På TCO följer Lise Donovan, tillförordnad teamchef på EU och juridikavdelningen, en annan aktuell fråga. 

Konventionen mot våld och trakasserier i arbetslivet antogs av FN-organet ILO under sitt hundraårsjubileum förra året.

Detta år ska konventionen ratificeras av den svenska regeringen.

– Men det går långsamt, säger Lise Donovan. 

Just nu är konventionen ute på remiss och det finns flera hinder på vägen innan den kan undertecknas. 

Inom LO pågår ett stort arbete med att skapa en gemensam strategi för förbundens och centralorganisationens internationella arbete. De tar även fram en gemensam plan för hur EU-frågor ska hanteras.

– Det arbetet blir färdigt under året, säger Oscar Ernerot på LO:s internationella avdelning.

Detta år ska LO dessutom komma med sin nya Kina-strategi som handlar om hur centralorganisationen ska hantera frågor som rör relationen till Kina.

I juni i år håller LO kongress och till den har ett 70-tal utländska gäster bjudits in.

Några saker som händer 2020

Januari
• 14 januari – Samråd om minimilöner mellan parterna i EU som pågår i sex veckor.
• 14 januari – Färdplan för det sociala Europa. 
• 21-23 januari – Världsekonomiskt forum i Davos.

Februari
• 4 februari – Global dealmöte i Paris som arrangeras av OECD och där läggs en arbetsplan fram för hur arbetet med Global deal ska fortgå.
• 4-5 februari – Portugisiska facket CGTP-IN håller kongress. 
• 5-7 februari – Irandagarna. LO och världsfacket Ituc arrangerar möten i Stockholm om situationen i Iran.
• 19 februari  – Förslag på hur EU ska hantera artificiell intelligens.
• 26 februari – EU:s jämställdhetspaket, innehållande bindande åtgärder för lönetransparens.
• 29 februari  – Publicering av EU-kommissionens arbetsprogram för 2020.

Mars
• 4-5 mars – General Federation of Bahrain Trade Union (GFBTU) i Bahrain håller kongress.
• 8 mars – Nordens fackliga samorganisation NFS möte i Europautskott – Bryssel.
• 9-10 mars – Europfacket har styrelsemöte i Bryssel.
• 15-22 mars – Lokalval i Frankrike.
• 18 mars – EU presenterar handlingsplan för mänskliga rättigheter.
• 20 mars – Internationella lyckodagen, FN-dag. 

April
• 22 april – Nordens fackliga samorganisation NFS har styrelsemöte i Reykjavik.
• 28-29 april – Let´s talk. Global dealmöte i Johannesburg Sydafrika. Arrangeras av LO, Svenska institutet, Scania, IF Metall.

Maj 
• 20-21 maj – Världsfacket Ituc:s exekutiva kommitté har möte i Rom.
• 25 maj – 5 juni ILO:s arbetskonferens.

I maj eller juni släpps även världsfacket Ituc:s rapport om kränkningar av fackliga rättigheter och det hålls val i Etiopien. 

Juni 
• 1-3 juni – Finska facket FFC har kongress i Helsingfors.
• 3-4 juni – Europafackets styrelsemöte i Bryssel.
• 9-12 juni – BWI:s nätverk för kvinnor har möte i Madrid.
• 12-15 juni – LO Sverige har kongress i Stockholm.
• 12 juni – G7-möte i USA, Camp David.

Under juni månad hålls presidentval i Island.

Oktober 
• 6-8 oktober – Överlämning från OS i Japan till Peking. Den överlämningen ska ske i Hongkong. Kan bli en del fackliga aktiviteter i samband med den. 
• 7 oktober – World day for decent work eller världsdagen för anständiga arbetsvillkor som det heter på svenska.
• 20 oktober – 10 april 2021 – Världsutställningen Expo 2020 i Dubai.
• 21-22 oktober – Europafackets styrelsemöte i Bryssel.
• 21-23 oktober – Isländska facket ASI har kongress i Reykjavik.

November 
• 3 november – Presidentval i USA.
• )-19 november – COP26 i Glasgow.
• 17 november – NFS styrelsemöte i Helsingfors.
• 21-22 november – G20-möte i Riyadh.
• 23 november – Världsfacket Ituc:s styrelse har möte i Georgien.