Vi vill tacka för det stöd som så många har uttryckt de senaste dagarna och för allt engagemang för att rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

I såna här situationer kan man börja fråga sig om det egentligen finns någon som uppskattar ens arbetsinsatser. Stödet och engagemanget värmer oss i en svår situation.

Den långsiktiga orsaken till institutionens nuvarande ekonomiska kris är att anslagen till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek från de tre stiftarna LO, Socialdemokraterna och staten legat i princip helt still i två decennier.

Enligt en uppskattning skulle vår budget idag legat på 23 miljoner om anslagen hade justerats upp i takt med inflationen, det vill säga fem miljoner mer än vår nuvarande budget.

Samtliga tjänster som försvinner har innehafts av medlemmar i vår fackklubb, och varslen innebär att det blir omöjligt för oss att driva vidare vår verksamhet.

Nya friska pengar måste skjutas till om inte institutionen som vi har brunnit så starkt för ska avvecklas steg för steg

Handels fackklubb 437

21 februari kommer vi att avveckla klubben på vårt sista årsmöte och unna oss en middag ute på stan tillsammans.

Därefter kommer det inte att finnas någon facklig motpart till arbetsgivaren på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det är oroväckande inför framtiden.

Därför är det viktigare än någonsin att det finns ett starkt engagemang för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Nya friska pengar måste skjutas till om inte institutionen som vi har brunnit så starkt för ska avvecklas steg för steg.

Vi hoppas på fortsatt engagemang och tackar er alla för er solidaritet och era insatser till värn för arbetarrörelsens gemensamma minne.