Det är med bestörtning vi nås av nyheten att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek säger upp all bibliotekspersonal och totalt minskar personalstyrkan med åtta personer jämfört med i början av förra året.

Alla inköp av böcker och tidskrifter har avbrutits. Kombinerat med att man nu gör sig av med nästan all bibliotekskompetens riskerar det att bli början på slutet för biblioteket.

Här svarar Per Holmström, ordförande i stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, debattörerna

Det är inte uteslutet att detta kan leda fram till att frågan om att överhuvudtaget bevara biblioteksbeståndet väcks. Enkelt uttryckt riskerar ovärderliga delar av arbetarrörelsens idéarv att hamna i soporna om inte utvecklingen bryts. 

De omfattande nedskärningarna innebär också en kraftigt ökad press på den kvarvarande personalen, och har redan fått effekter i form av minskade öppettider och avskaffande av möjligheten att låna och återlämna böcker via ABF-huset.

Detta är en följd av åratal av i princip oförändrade anslag i reella tal. 

Det är med bestörtning vi nås av nyheten att Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek säger upp all bibliotekspersonal och totalt minskar personalstyrkan med åtta personer jämfört med i början av förra året

378 debattörer

Vad det innebär för förutsättningarna att bedriva verksamheten är uppenbart. Såväl staten som LO och Socialdemokraterna har satt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på undantag, och nu ser vi de dramatiska följderna.

Det är särskilt allvarligt att detta sker i en tid då arbetarrörelsen är på reträtt, samtidigt som främlingsfientliga krafter har flyttat fram sina positioner.

I flera europeiska länder har vi också sett angrepp och inskränkningar mot forskningsvärlden, kritiska medier med mera. Det allra sista som behövs i det här läget är att kasta arbetarrörelsens idéarv och minne i soporna och inskränka möjligheterna till forskning i dess historia.

Vi 378 undertecknare slår vakt om arbetarrörelsens minne och möjligheten till forskning i arbetarrörelsens historia.

Därför säger vi: rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek!

Anslagsgivarna måste skyndsamt skjuta till ökade resurser till verksamheten, och biblioteksverksamheten måste räddas.

Undertecknas:

Adrian Groglopo, Lektor vid Göteborgs universitet

Adrian Magnusson, jurist och socialdemokratisk kommunpolitiker i Ystads kommun

Agneta Arnesson Westerdahl, arkeolog och författare

Alexander Bergkvist, snickare i Östersund. Fackligt aktiv i Byggnads

Alexander Ekelund, fil.dr utbildningssociologi

Alexander Petersson Vårdare Ersättare i regionfullmäktige för (S) i Stockholm Fackligt aktiv i Seko och LOs regionala ungdomskommitté i Stockholms län

Alicia Smedberg, doktorand, Malmö Universitet

Alison Drones, arkivarie, socialstyrelsen

Amanda Fröler, Facklig representant på stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Amer Sarsour, poet

Amil Sarsour,Ordförande för SIU;Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala

Amin Parsa, Postdoc, rättssociologiska institutionen, Lunds Universitet

Ana Süssner Rubin, arbetsrättsjurist

Anders Andersson, Förbundsombudsman Ansvar för fackliga studier, Målarna

Anders Burman, professor i idéhistoria, Södertörns högskola

Anders Byström, lärare

Anders Neergaard, professor, Linköpings universitet

Anders Ramsay, lektor i sociologi, Mittuniversitetet

Andrea Dankić, doktor i etnologi, Stockholms universitet och Södertörns högskola

Andrea Iossa, postdoktor vid Juridicum, Lunds universitet

Andreas Bergerheim vice ordförande Livsklubben på Nybergs Deli, Johanneshov

Andreas Gabrielsson, Historielärare och studieansvarig i Sorgenfri Socialdemokratiska förening

Andreas Lundgren(S) Ordförande Individ- och familjenämnden, Umeå

Ann Ighe, lektor i ekonomisk historia, Göteborgs universitet

Anna Adeniji, Fil. Dr genusvetenskap, konsult och utbildare

Anna Jansson, karttekniker

Anna Lindberg, snickare & projektledare student

Anna Lundberg Professor i Välfärdsrätt Linköpings universitet

Anna Sanvaresa, författare

Anna Schönbeck, folkhögskolelärare, Marieborg folkhögskola

Anna von Plato, student, Stockholms universitet

Anne Berg, historiker och lektor i pedagogik, Uppsala universitet.

Anne Sørensen, historiker og ph.d., Aarhus Universitet

Annelie Drakman, forskare i idéhistoria, Stockholms universitet

Annie Hellquist, tf chefredaktör, Arbetaren

Annika Berg, docent i idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

Ann-Margarethe Livh fd bostads- och demokratiborgarråd Stockholm

Anton Levein, ombudsman, Elektrikerförbundet

Arne Johansson Chefredaktör tidningen Offensiv

Arwid Lund, Ämnessamordnare och lektor, Bibliotekarieprogrammet, Södertörns högskola.

Astrid Elkjær Sørensen, Postdoc, Historsk Afdeling, Aarhus Universitet

Athena Farrokhzad, författare och lärare vid Biskops-Arnös författarskola

Beata Hansson, redaktör Tidskriften KLASS 

Bengt Berg, författare förläggare och folkbildare

Bengt Sandin Professor em

Bengt Öhman Jurist Hyresgästföreningen Region Stockholm

Benjamin Martin, forskare, institution för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Bjarne Isacson, fd ombudsman Seko och styrelseledamot i Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Björn Lundberg, fil. dr i historia, Lunds universitet

Bo Rundqvist Försäkringshandläggare

Bolette Frydendahl Larsen. PhD i historia. Lunds universitet.

Camilla Ingman, HSO och styrelseledamot i Kommunal Västerbottens Arbetsplatsklubb Umeå Trafik

Carl Wilén, doktorand, Göteborgs Universitet

Carl-Ulrik Schierup

Carolina Uppenberg, fil. dr. i ekonomisk historia, Lunds universitet

Caroline Johansson, biträdande lektor i civilrätt, Uppsala universitet

Charlotte Engman, doktorand i etnologi, Umeå universitet

Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap, lektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Christer Wälivaara Internationell strateg 6F – fackförbund i samverkan

Christian Gerdov, doktorand i historia vid Mittuniversitetet

Christina Hansen, Fil.dr i Internationell migration och etniska relationer, Malmö universitet

Christine Bylund, doktorand i etnologi Umeå universitet

Crister Twedberg, ordförande i livsklubben på Nybergs Deli

Dan Israel, förläggare Leopard förlag

Daniel Nyström, fil. dr i idéhistoria, Umeå universitet

Daniel Strand, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

Daniel Stridh, doktorand i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Daria Bogdanska Serietecknare, skribent och facklig aktivist

David Sriwanat, Regionalt fackligt ombud, Kommunal

Diana Mulinari. Professor i genusvetenskap. Lunds universitet

Dima Sarsour- förtroendevald, Socialdemokraterna

Dominika V Polanska, docent i sociologi, Uppsala universitet

Dror Feiler, tonsättare, musiker, aktivist

Elena Karlström Distriktsordförande V Storstockholm

Elin Brusewitz, landskapsarkitekt, Malmö

Elin Sidås Byggnads öst

Ellena Papaioannou, ordförande för Seko Universitetsklubben vid Uppsala universitet.

Emelie Larsson, doktorand i sociologi, Mittuniversitetet

Emely Norman, arkivarie

Emil Boss, författare och regionalt skyddsombud, SAC

Emma Hagström Molin, idéhistoriker

Emma Lidell, trafikplanerare Stockholm

Emma Pihl Skoog, fil.dr i Historia och lektor i Arkivvetenskap på Södertörns högskola

Emma Rosengren, doktorand i internationella relationer, Stockholms universitet

Emma Severinsson, lektor modevetenskap, Lunds universitet

Emmelie Renlund, regionsekreterare Byggnads Stockholm-Gotland

Erik Bengtsson, docent i ekonomisk historia, Lunds universitet

Erik Bohman, tågvärd och Seko-aktiv

Erik Bonk. Generalsekreterare för SAC – Syndikalisterna

Erik Bryngelsson, doktorand i filosofi, Södertörns högskola

Erik Hansson, fil dr. i kulturgeografi, postdoktor på NTNU Trondheim

Erik Jönsson, Lektor, Kulturgeografi, Uppsala universitet.

Erik Welsapar, jurist

Ewa Bergdahl, ordf Föreningen Arbetarskrivare

Eva Nykvist, verksamhetssamordnare, ABF Göteborg

Eva Palm

Eva Schmitz, sociolog

Evelina Johansson Wilén, vikarierande lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet, redaktionsmedlem för tidskriften Röda rummet

Evelina Liliequist, doktorand i etnologi, Umeå universitet

Fia Sundevall, forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet samt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 

Filip Jusufovic, bibliotekarie, Göteborg

Folke Rubin, journalist

Frances Tuuloskorpi, pensionerad livsmedelsarbetare, föreläsare, redaktör

Fred Lane, Sångare, lärare, översättare

Frederick Batzler, jurist på SAC Syndikalisterna

Fredrik Egefur, doktorand vid Lunds universitet/ arkivchef vid Arbetarrörelsens arkiv i Skåne

Fredrik Sjögren, lektor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Fredrik Svensk, chefredaktör Paletten och konstteoretiker vid HDK-Valand, Göteborgs universitet

Fredrik Öberg, Byggnadsarbetare, Luleå

Freke Räihä, poet och folkhögskolelärare

Frida Buhre, fil. dr. i retorik, Uppsala universitet

Frida Hållander, forskare och konstnär, Skärholmen 

Frida Sandström Writer and critic, Stockholm

Frida Zetterberg, bibliotekarie

Gabriella Bauer Utbildar grupper och ledare

Glenn Svedin, lektor i historia, Mittuniversitetet

Gunilla Wahlberg Region och kommunpolitiker Lund

Gunnar Brulin, Journalist, Mål & Medel

Gunnar Westin, facklig-politisk sekreterare vänsterpartiet

Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet

Göran Dahl, sociologiprofessor & författare.

Hampus Andersson, utredare, Kommunal

Hanna Wikström, forskare och lärare, Institutionen för socialt arbete

Hannes Rolf, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Hans Andersson Verkstadsarbetare

Hans Palmqvist, ombudsman IF Metall

Hans Wallengren Docent i historia

Hansalbin Sältenberg, doktorand i genusvetenskap, Lunds universitet

Heidi Vad Jønsson, lektor, Institut for Historie, SDU

Helen Ohlsson, lärare Stockholms stad

Helena Falk, kommunpolitiker i Lund

Helena Smith, ordförande kulturnämnden (S), Umeå

Helena Tolvhed, biträdande lektor i historia, Stockholms universitet

Helene Rådberg

Henrik Bromander, författare och serietecknare

Henrik Johansson, författare, styrelseledamot i Föreningen Arbetarskrivare.

Hilda Johansson, ordförande Vision Göteborg

Håkan Blomqvist, docent i historia, Södertörns högskola.

Håkan Thörn, professor i sociologi, Göteborgs universitet

Ingegärd Waaranperä, teaterkritiker

Ingela Isacson

Ingela Saint Pierre konstnär Buskhyttans Gård 

Ingemar E. L Göransson, författare tidigare LO:s kulturpolitiskt ansvarige

Ingrid Johansson, bibliotekarie

Irene Molina, Professor i kulturgeografi, Uppsala universitet

Jack Rolka, Göteborg Enhetschef, byggnads väst

Jakob Wagner, förbundsombudsman ansvarig för studier, Byggnads

Jan Kruse, Filipstad Gruvhistoriker och medlem Livs Barilla, wasabröd, Filipstad

Jan Ohlin, Utställningsproducent, frilansjournalist

Jane Morén, författare och chefredaktör tidskriften Klass

Jan-Ewert Strömbäck, författare

Jan-Ewert Strömbäck, författare och journalist

Jenny Andersson, CNRS Research Professor, Sciences Po, Paris och gästprofessor, Idéhistoria, Uppsala Universitet

Jenny Gunnarsson Payne, professor i etnologi, Södertörns högskola

Jenny Högström, författare, litteraturkritiker & översättare

Jenny Ingridsdotter, postdok etnologi, Umeå universitet

Jerry Määttä, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet

Jesper Hansen Ombudsman med ansvar för organisering, Byggnads Stockholm-Gotland

Jesper Johansson, student, Hallsberg

Jesper Lissmark, prenumerant på Arbetarhistoria

Jesper Sahlén kommunpolitiker Lund

Jessica Svensson Handläggare LO

Jimmy Engren, lektor i historia, Örebro universitet

Joakim Borg Murare . Fackligt aktiv Byggnads

Johan Alfonsson. doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet

Johan Lundin, professor i historia Malmö universitet

Johan Persson, styrelseledamot Nykterhetshistoriska Sällskapet

Johan Pries, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Johan Svanberg, lektor i ekonomisk historia, Stockholms Universitet

Johan Torgå, tidigare klubbordförande i Livsklubben på Orkla Foods i Örebro, numera pensionär.

Johanna Lagerberg, bibliotekarie och fackligt aktiv i Vision Göteborg

Johanna Palm, forskare sociologi

Johanna Ringarp, fil dr. Södertörns högskola och Stockholms universitet

Johannes Björk, doktorand i litteraturvetenskap vid Umeå universitet

Johannes Jensen, organisationssekreterare Socialistisk Politik

Johannes Nilsson Saulo. Fackligt förtroendevald i Seko och kommunpolitiker i Jokkmokk.

Johannes Regell, ordförande Elektrikerförbundets ortsklubb i Västervik

Johannes Weiberg ordförande Livsklubben Swedish Match kungälv

John Swedenmark, översättare, f d kulturredaktör på LO-Tidningen

Jona Elings Knutsson, läkare och författare

Jonas Andersson, Snickare i Linköping, fackligt aktiv

Jonas Bergström, ordförande Umeå centrala S-förening

Jonas Eriksson, Centralt Ungdomsansvarig för Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerna)

Jonas Söderqvist, doktorand, Uppsala Universitet

Jonny Hjelm, professor i historia, skriver under

Josefin Hägglund, doktorand i historia, Södertörns högskola

Josefine Landberg, doktorand i genusvetenskap, Lunds universitet

Julia Nordblad, docent i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Kalle Holmqvist, författare, tidigare bl a elevassistent och arbetsplatsombud i Kommunal

Kalle Laajala, bibliotekarie

Karin Bergmark, prof sociologi, Sth universitet

Karin Lindgren Strömbäck, journalist Sekotidningen

Karl Larsson, tillförordnad ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå

Kenneth Håkansson

Kerstin Alfredsson, bibliotekarie Stockholms stadsbibliotek

Kim Silow Kallenberg, forskare etnologi, Umeå universitet

Kjell Eriksson, författare

Kjell Östberg, professor, Södertörns högskola

Kjersti Bosdotter, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Klara Arnberg, docent i ekonomisk historia, SU

Konstantin Andreev, högskolelärare i engelska

Kristian Schultz, bibliotekarie, Kulturhuset Kåken i Göteborg

Kristin Linderoth, doktorand i genusvetenskap, Lunds universitet

Kristina Alstam, Fil.Dr socialt arbete, forskare och universitetslektor

Kristofer Lundberg Ordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige

Kristoffer Ekberg, postdoktor, Chalmers tekniska högskola

Lars Berggren, professor emeritus i historia

Lars Edgren, professor i historia, Lunds universitet

Lars Henriksson, medlem i IF Metall

Lars Ohly, förbundssekreterare Verdandi

Lawen Redar (S) kulturpolitisk talesperson

Lena Ericson Höijer ordförande kommunal sektion Stockholm Mitt

Lena Martinsson professor i genusvetenskap, Göteborgs universitet

Lena Nilsson, Folkbildare & Pedagog Runö

Lennart Göransson, medlem Livsmedelsarbetareförbundet, utställningsproducent Uppsala Industriminnesförening

Lina Olsson, litteraturstudent och socialdemokrat

Lina Olsson, unversitetslektor i byggd miljö, Malmö universitet

Linda Westerlind Politisk redaktör Folkbladet Västerbotten

Linn Tauson Servicemedarbetare Umeå universitet

Linnea Garli, lokförare och Seko-aktiv

Linnea Tillema, doktorand i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Lisa Eriksson Pensionerad byggnadsingenjör

Lisa Ledin betongarbetare/projektanställd ombudsman Byggnads

Liza Palmgren Bibliotekarie, Göteborg

Lorena Delgado, riksdagsledamot V

Love Rönnelid, forskare

Lovisa Andén, postdok i estetik, Södertörns Högskola

Ludvig Grandin grafisk formgivare, pedagog

Madeleine Bengtsson, student Bibliotekshögskolan i Borås

Magnus Alm, ombudsman Byggnads och Facklig ledare S i Skåne

Magnus Flyckt Folkbildare och pedagog Runö

Magnus Granberg, lektor i sociologi, Mittuniversitetet

Magnus Johansson, lärare

Magnus Rodell, docent i idéhistoria, Södertörns högskola

Magnus Tarras-Wahlberg, vaktmästare, Stockholm

Majsa Allelin, fil dr i socialt arbete, Södertörns högskola

Malin Arvidsson, fil dr i historia, Malmö universitet

Malin Klingzell-Brulin, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Malin Nauwerck, fil dr litteraturvetenskap

Marco Jamil Espvall Chefredaktör Internationalen

Maria Björkman, lektor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Maria Josephson, Fil. Dr. i idé- och lärdomshistoria, Södertörns högskola och Karolinska Institutet

Maria Mannberg Ordförande Seko Region Norra Norrland

Maria Persdotter, doktor i urbana studier, forskare på Malmö universitet

Marianne Garnelis, Pedagog & Folkbildare, Runö folkhögskola & utvecklingscentrum.

Marie Hållander, författare och lektor i pedagogik, Södertörns högskola

Marie Åberg, RFO Kommunal Stockholms län

Markus Lundström, forskare i socialhistoria, Stockholms universitet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Martin Ericsson, docent i historia och forskare vid Lunds universitet

Martin Fahlén Metallarbetare Göteborg

Martin Lööf, Vänsterpartiet, Vision

Martin Neldén, ordförande för Vänsterpartiet Härnösand

Martin Rundkvist, Arkeolog och S-kommunpolitiker

Matias Kaihovirta, historiker vid Helsingfors universitet & Åbo Akademi

Matilda Baraibar, fil. doktor i ekonomisk historia. Stockholms universitet

Matilda Nordén Fällman Vice ordförande Vänstepartiet Umeå

Mats Andersson, chefredaktör Sekotidningen

Mats Deland, Docent i historia, vikarierande lektor vid Södertörns högskola

Mats Einarsson, gruppledare (V), Botkyrka

Mattias Gardell, professor, Uppsala universitet

Mauricio Rogat, doktorand i socialantropologi, Göteborgs universitet

Max Karlsson, Ordförande Lokala Ungdomskommittén, Handelsanställdas förbund Avd.20

Michael Mukka Ordförande Seko klubbsektion Vattenfall kundservice

Michele Masucci, forskare

Micke Eriksson, Bokhandeln INFo

Mikael Lidberg, skyddsombud Trafikverket, Boden

Mikael Mery Karlsson. Doktorand Genusvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet.

Mikael Ottosson, docent i arbetsvetenskap

Mikael Svensson filosofie doktor sociologi, Södertörns högskola

Mike Enocksson, statsvetare och författare

Miranda Borgkvist, Politisk sekreterare, Vänsterpartiet Malmö

Moa Stockstad, bibliotekarie Södertörns högskolebibliotek

Moa-Lisa Björk, bibliotekarie

Monika Edgren, docent historia, prof. em genusvetenskap

Monika Roll, lokförare och kommunikationsansvarig Seko Stockholm

Mårten Holmberg, vårdbiträde samt skydds- och arbetsplats-ombud, Stockholm

Nathan Hamelberg, metodutvecklare Män för jämställdhet

Nicklas Nilsson, Ombudsman Fastighetsanställdas Förbund

Niklas Ulfvebrand, doktorand Mälardalens Högskola.

Nils Harnesk, arkeolog och kommunpolitiker för S i Luleå.

Nilsmagnus Sköld Bildkonstnär, Malmö

Nina Jakku. Vikarierande lektor i islamologi. Lunds universitet

Nina Trige Andersen, journalist og historiker

Ola Hakefelt, charkarbetare och huvudskyddsombud, Livsmedelsarbetareförbundet, Stockholm

Olof Bortz, Postdoc i historia vid EHESS i Paris och vid Uppsala universitet.

Olof Wallengren, masterstudent i historia

Olov Jacobsson, Bibliotekarie Lidingö Stadsbibliotek 

Onur Esinsel Kommunal Stockholms Län

Otto Fischer, professor i retorik, Uppsala universitet

Patrik Ekelund, barnskötare

Patrik Löfgren. Studieorganisatör Målarna Avdelning 5

Patrik Olofsson, politisk sekreterare, Vänsterpartiet

Patrik Vulkan, forskare Göteborgs Universitet

Paula Mulinari, lektor i socialt arbete Malmö Universitet

Peder Granath, ordförande för Socialdemokrater för Tro och solidaritet i Uppsala län

Per Leander, journalist och historiker

Per Sundgren lektor Södertörns högskola

Per-Olof Mattsson, docent, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Peter Björkman, bibliotekarie, Bibliotek Botkyrka

Peter Josephson, lektor i idéhistoria, Södertörns högskola

Peter Strand f.d. Utredare vid riksdagen

Petter Hellström, fil. dr. i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Pierre Kjellin Journalist, Uppsala

Pål Brunnström, forskare vid Institutet för studier i Malmös historia, Malmö universitet.

Rabbe Sjöberg

Rasmus Fleischer, forskare i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Rasmus Holmberg, ordförande Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund

Rasmus Landström, litteraturkritiker

Rebecca Selberg, lektor i genusvetenskap, Lunds universitet

Rebecka Andersen, doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

René León Rosales, lektor i Barn och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet

Richard Olsson, ordförande Vänsterpartiet Malmö

Rickard Borgström, kurator

Rikard Friberg von Sydow Lektor i Arkivvetenskap Södertörns högskola

Rikard Hjorth warlenius, lektor i humanekologi, Göteborgs universitet

Rikard Rudolfsson, ordförande och gruppledare för Vänsterpartiet Borlänge

Robert Armblad, studieansvarig Vänsterpartiet Växjö

Robert Nilsson Mohammadi, Fil.dr historia, Malmö universitet

Robin Andersen, industrielektriker, skyddsombud IF Metall

Roine Viklund, Dr i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet och ledamot av tankesmedjan Humtank

Rojin Pertow, chefredaktör Galago

Rut Elliot Blomqvist, kulturarbetare och doktorand i engelska, Göteborgs universitet

Samuel Carlshamre, doktorand i Semitiska språk vid Lunds universitet och pressekreterare, Vänsterpartiet

Samuel Edquist, professor i historia, Mittuniversitetet

Sanna Norman, student, Stockholms Universitet

Sanna Olsson, Lärare Stockholms stad Facklig förtroendeman Lärarförbundet Stockholm Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck

Sara Lagergren, arkivarie och ansvarig för forskarexpeditionen, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek

Sara Moritz, doktorand i statsvetenskap, Stockholms universitet

Sara Willman, tjänsteman statlig myndighet. 

Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lund

Sebastian Lönnlöv, författare och bibliotekarie

Serdar Yaygin Lokförare SJ

Silla Odhnoff, Doktorand

Simon Andersson, Tidskriften Libertas redaktör

Simon Unnersjö, Skorstensfejartekniker, Skyddsombud, Helsingborg

Simon Vedefors. Huvudskyddsombud och handläggare i arbetsmiljö på Skanska direkt norrland. Tillhör byggnads

Sofi Jansson-Keshavarz, doktorand i Välfärdsrätt, Linköping universitet

Sofia Edström fackligt aktiv i Målarna Västerbotten

Sofia Iaffa, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och initiativtagare till protesten Rädda Internationella biblioteket

Sofie Tornhill, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet

Stefan Dalin, fil. dr. i historia, forskare vid Mittuniversitetet samt kommunstyrelsens ordförande (S) i Timrå

Stefan Pettersson, ordförande i Arbetarrörelsens arkiv i Skåne

Stefan Villkatt, Folkhögskolelärare på LO-drivna Långholmens folkhögskola

Stellan Andersson, pensionerad arkivarie, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Stellan Beckman, boendehandledare

Stellan Elebro, fackligt aktiv i Seko och aktiv i SAP, västerbotten

Stina Künstlicher, musiker

Stina Malmén, fil dr i ekonomisk historia, Stockholms universitet

Ståle Holgersen, forskare i kulturgeografi, Uppsala universitet.

Susanna Ekström, barnmorska och Socialdemokrat

Susanne Lund, verksamhetsutvecklare ABF Malmö

Tal Lewinsky, bibliotekarie, Mångkulturellt centrum i FIttja

Terese Anving, Biträdande lektor, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Therese Hellberg, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet

Thomas Sjösvärd, fil. dr. I litteraturvetenskap

Thord Strömberg, docent i historia, Örebro

Tobias Hübinette, docent och lektor, Karlstads universitet

Tobias Karlsson, docent i ekonomisk historia, Lunds universitet

Tobias Persson, lärare, Brunnsviks folkhögskola, Ludvika

Tomas Aronson Ylipää LOs ordförande, Luleå Vice förbundsordförande Unga Örnar

Tomas Wennström, fd parti- och ABF-ombudsman, nu kommunpolitiker i Umeå

Tor Gasslander, tf. chefredaktör, Flamman

Tore Andersson Hjulman, dr i historia

Towe Falk

Ulf Johansson, socialist, kommunarkivarie i Ludvika och Smedjebackens kommuner

Ulla Wikander, prof em i ekonomisk historia, Sthlms univ

Ulrika Carlsson, spårvagnsförare och Seko-aktiv

Vanja Carlsson, fil dr i offentlig förvaltning

Victor Bernhardtz, utredare

Victor Pressfeldt, doktorand i historia, Lunds universitet

Viktor Englund fil. dr i historia

Viktor Risling, Sekretera Seko tunnelbaneklubben samt ungdomsansvarig Seko Sthlm

Viveka Klingstedt, syn- och hörselinstruktör

Yvonne Gröning, journalist

Åke Johansson, f d  järnvägare aktiv i Seko

Åke Sandberg, prof em, Sociologiska inst, Sthlms univ

Åsa Eliasson, bibliotekarie