Att facken inom industrin vill ha löneökningar på 3 procent är sedan tidigare känt, men under fredagen kom fackens samtliga krav in för avtalsrörelsen 2020.

– Skuggboxningen inför avtalsrörelsen är över, sa Marie Nilsson, ordförande IF Metall som tillsammans med Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer och Martin Linder, Unionen, presenterade sina yrkanden på en presskonferens.

Förutom lönekravet vill facken inom industrin vill ha fler avsättningar till flexpension och deltidspension.

Det finns också gemensamma krav för att öka jämställdheten. Facken vill se en handlingsplan mot negativa effekter av föräldraledighet.

Även på arbetsmiljöområdet har förbunden gemensamma krav.

Arbetsanpassningen och rehabiliteringen ska stärkas genom tydligare mål.

Facken kräver att risken för arbetsskador ska minskas genom att introduktion för arbetsmiljörisker ska ges vid all nyanställning eller byte av tjänst.

Industrifacken yrkar på ett ettårigt avtal, men säger sig inte vara låsta vid en tidsplan beroende på avtalets innehåll.

IF Metall har också enskilda krav på en låglönesatsning i linje med LO-samordningen.

Med det menas att en lönepott skapas för IF Metall på varje arbetsplats genom att varje anställd bidrar med 3,0 procent, dock lägst 783 kronor per månad.  

Förbundet vill dessutom minska antalet timmar som arbetsgivaren kan beordra anställda att jobba övertid.

Det kan bli en hård nöt att knäcka i förhandlingarna eftersom den största motparten Teknikföretagen vill se ”större utrymme för arbetsgivaren att förlägga arbetstid, både ordinarie och övertid”.

Teknikföretagen yrkar även på låga lönekostnader för företagen.

LO-facken GS och Livs ingår också i Facken inom industrin.

En utförligare artikel om både facken och arbetsgivarens avtalskrav kommer senare på arbetet.se