Kursen ”Att leda sig själv och andra” hölls för åttonde året i rad på Stockholms Universitet i samarbete med företaget EnneagramCenter.

Tidigare har kursen varit exklusiv för företagsekonomiska institutionen, men efter att den tagits över av Centrala studie- och karriärsvägledningen på studentavdelningen erbjuds den nu till alla universitetets studenter.

Studenttidningen Studietid har granskat kursen som har stora problem att redovisa någon som helst vetenskaplig grund. 

Enneagramläran påminner i stora drag om Thomas Erikssons kritiserade bästsäljare Omgiven av idioter. Alla människor har ett nummer och en färg som definierar deras personlighet.

Dessa definierande drag uppstår redan i spädbarnsstadiet och är alltså någon sorts mänsklig essens. Kunskapen om denna ska hjälpa dig i din självutveckling kring vilka människotyper du fungerar bra ihop med.

Ett kommunikationsverktyg som ska berätta för dig hur du agerar under exempelvis stress.

Läran har sitt ursprung i ryska esoteriska kretsar under nittonhundratalets början och härstammar från samma idévärld som till exempel antroposofin.

Den niokantade symbolen har likheter med andra religiösa symboler som livets träd. Inspirationskällor är judisk, kristen och muslimsk mysticism.

Under 1900-talets senare hälft går den i mer psykoanalytisk riktning, och antar en, i likhet med Erikssons kommunikationslära, rent pseudovetenskaplig hållning.

På så vis uppstod, genom privatiseringar på arbetsmarknadspolitiska instanser, rena kvacksalveriverksamheter. En marknadsliberal nyandlighet med målgrupper som företag, skolor och offentlig verksamhet

Johannes Klenell

Den här sortens självhjälp genom att definiera sig genom personlighetsmallar har fått enormt genomslag inom rekrytering.

Man tror att man genom förkortningar, färger och nummer ska kunna definiera vem som utgör det perfekta kugghjulet i ett säljteamsmaskineri. 

Men även på ett privat plan blir det allt vanligare. Små förkortningar som dyker upp i Tinderbiografin ska berätta för dig vem personen är och om ni eventuellt matchar för att bli kära i varandra.

Egentligen får du nog inte ut mycket mer information av den där förkortningen eller färgen än att personen i fråga är mottaglig för självhjälp som inte vilar på vetenskaplig grund.

Enligt studietids reporter Felix Lidéri så har kursledarna från Enneagramcenter presenterat kända personer, både verkliga och fiktiva, relaterade med de egenskaper som ingår i de nio numren.

Ettor är som prinsessan Leia och Mahatma Gandhi, förbättrare. Gunde Svan, Carola Häggkvist och moder Theresa är tvåor.

Bland annat Uppfinnar-Jocke, Lisbeth Salander och Lasse Åberg är några som EnneagramCenter under kursen definierar som femmor, undersökare. 

Kursledaren säger också att hennes personliga åsikt är att många på autismspektrat inte har autism utan bara är femmor.

En annan anmärkningsvärd del av kursen är att de även påstår att hela länder kan definieras kulturellt av enneagramläran.

Nio grundstrategier

Ennemagrammodellen.

USA, en typisk trea, är presterare. Israel definieras som åttan, utmanaren. Sverige består av sexor, den lojale.

Fördomar och självkonfirmationsbias som på många vis är själva motsatsen till det vetenskapliga uppdraget.

Kursen är populär, sextio studenter påbörjar den och fyrtio av dem är med till slutet.

Företaget EnneagramCenter tillhandahåller tjänster inom teamutveckling, utbildning och coachning för företag. De omsatte 2018 i runda slängar en och en halv miljon.

Enligt sin hemsida rekommenderas de av bland annat en kommunchef i Grästorp, och biträdande generalsekreteraren på Svenska golfförbundet.

Stockholms Universitet erbjuds emellertid kursen helt gratis. Anne-Christine Hornborg, professor emerita i religionsvetenskap på Lunds Universitet, erbjuder en förklaring till varför. 

I och med tidigare arbetsmarknadsmarknadsminister Sven-Otto Littorins miljardsatsning på privata jobbcoacher under Alliansåren blomstrande marknaden för pseudovetenskapliga terapi- och självhjälpsmetoder.

Man tror att man genom förkortningar, färger och nummer ska kunna definiera vem som utgör det perfekta kugghjulet i ett säljteamsmaskineri

Johannes Klenell

På så vis uppstod, genom privatiseringar av arbetsmarknadspolitiska instanser, rena kvacksalveriverksamheter. En marknadsliberal nyandlighet med målgrupper som företag, skolor och offentlig verksamhet.

En närmast nymoderat utveckling där man lagt tarotkortleken bakom sig och tagit upp spirituella nyord som: ”certifierad”, ”licens”, ”kraft” eller ”inre potential”.

Livscoachen bytte namn till jobbcoach och behövde stöd i att det man arbetade med inte hade religiös eller nyandlig, utan vetenskaplig grund.

Där passar kursverksamhet på Stockholms Universitet givetvis utmärkt in i mallen för den moderne esoteriske entreprenören.

Universitetet verifierar genom sitt samarbete med EnneagramCenter den förment vetenskapliga grunden för läran. 

Samtidigt som studenterna luras att tro att deras kärleksliv, vänskapsrelationer och karriärer kan definieras av siffror och färger.

Pseudovetenskapligt trams som kan ha livsavgörande konsekvenser på både ett professionellt och privat plan.