I dag omfattas endast 45 procent av planetens befolkning av ett socialt skyddsnät.

Återstående 55 procent – fyra miljarder människor – lever utan tillgång till gratis utbildning, vård eller grundläggande offentliga försäkringar.

Och i genomsnitt spenderar världens länder 11,1 procent av sin BNP på offentliga socialförsäkringssystem och motsvarande, slår FN-organet ILO fast i en rapport.

Skillnaden mellan olika världsdelar är dock stor.

I Europa och Centralasien går i genomsnitt 16,6 procent av BNP till sådana satsningar, enligt ILO.

Länderna i Afrika och Asien lägger ned 5,9 respektive 7,4 procent.

FN-organet ILO har räknat på vad det skulle kosta att fram till år 2030 minska denna skillnad.

Kostnaderna skulle uppgå till 5 100 miljarder kronor per år, enligt ILO. Det är lika mycket som den globala skönhetsindustrin omsätter på ett år.

Jämfört med de globala militärutgifterna så är det dock en låg summa. Enligt Sipri var kostnaden för de militära satsningar förra året betydligt mer, 18 700 miljarder kronor.

Att utrota fattigdomen är ett av FN:s 17 mål för att skapa en bättre värld fram till 2030 och kallas Agenda 2030.