Som Arbetet Global tidigare rapporterat så tar EU nu flera steg framåt i sin ambition att inrätta en minimilön i alla EU-länder. De sociala skillnaderna inom EU är stora och tanken med ett sådant förslag är minska gapet.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv varnar dock för att en EU-minimilön införs.

Den svenska kollektivavtalsmodellen står inför ett allvarligt hot, skriver de i en debattartikel i Dagens Nyheter.

De uppmanar den svenska regeringen att stoppa förslaget som väntas läggas fram i februari nästa år.

Enligt svenska fack och arbetsgivare är det största problemet att EU vill använda lagstiftning för att införa minimilöner.

I Sverige har parterna stora möjligheter att komma överens om regler och villkor på arbetsmarknaden och sluter kollektivavtal.

Politiker lägger sig sällan i och stiftar lagar som påverkar arbetsmarknaden.

Det har inneburit att den svenska arbetsmarknaden har haft lätt att snabbt anpassa sig till förändringar, jämfört med länder där politiker har ett större inflytande över löner och arbetsvillkor.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv hävdar att det väntade förslaget från EU också kan strida mot fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. De hänvisar till artikel 153.5 där det står att löner, föreningsrätt och strejker eller lockoutar inte ska ingå i det som EU har rätt att lagstifta om.