Vilket medborgarskap du har avgör vilka möjligheter du har att resa till andra länder, men även dina chanser till utlandsjobb.

Den som har ett japanskt eller singaporianskt pass kan resa till 190 länder eller områden utan att ordna visum i förväg. De två länderna delar därmed första plats i Henley Passport Index som jämför hur lätt det är för olika länders medborgare att resa utomlands.

De länder som hamnar längst ned finns i konfliktdrabbade områden.

Afghanistan ligger längst ned på listan och med ett sådant pass kommer du in i endast 25 länder utan att ordna visum innan.

Därefter kommer Irak och Syrien vars medborgare endast kan komma in i 27 respektive 29 länder med sina pass.

Det svenska passet hamnar på fjärde plats, tillsammans med Frankrike och Spanien, och ger oss tillgång till att resa problemfritt till 187 länder/områden.

Bästa/sämsta passen

1) Japan, Singapore (190)
2) Finland, Tyskland, Sydkorea (188)
3) Danmark, Italien, Luxembourg (187)
4) Sverige, Frankrike, Spanien (186)
5) Australien, Nederländerna, Portugal (185)

…….

103) Jemen (33)
104) Somalia, Pakistan (31)
105) Syrien (29)
106) Iraq (27)
107) Afghanistan (25)

Källa: Henley Passport Index (siffran i parantes anger hur många länder/områden en medborgare kan resa till utan att söka visum eller liknande innan.